1.

بررسی آسیب‌‌پذیری ریسک زنجیره تأمین درکسب‌وکارهای کشاورزی (گلخانه‌داران استان همدان)

دوره 51، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 109-131
مرجان سپه پناه؛ احمد یعقوبی فرانی؛ یاسر محمدی

2.

بررسی استلزامات کارکردی نظام نوآوری نانو فناورانه در بخش کشاورزی ایران

دوره 47، شماره 4، دی 1395، صفحه 643-959
روح اله ماقبل؛ کریم نادری مهدیی؛ احمد یعقوبی فرانی؛ مهدی محمدی

3.

رابطه ی هوش هیجانی و تعهد سازمانی با خلاقیت و رفتار نوآورانه ی کارشناسان در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

دوره 53، شماره 2، تیر 1401، صفحه 347-366
سعید کریمی؛ فرزانه احمدی ملک؛ احمد یعقوبی فرانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب