1.

بررسی فرآیند توسعه استارت‌آپ‌های فین‌تک در ایران:

دوره 13، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 121-140
شیوا مرادی؛ نادر نادری؛ سهراب دل انگیزان

2.

شناسایی عوامل توسعة کارآفرینی از منظر کارآفرینان ایرانی (مورد مطالعه: تجربة زیستة کارآفرینان در برنامة تلویزیونی پایش)

دوره 9، شماره 3، آذر 1395، صفحه 513-532
شیوا مرادی؛ بیژن رضایی؛ عبدالحمید پاپ زن


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب