1.

تبعیض مثبت در نظام آموزش عالی؛ بررسی تطبیقی ایران، آمریکا و هند

دوره 53، شماره 2، تیر 1402، صفحه 673-692
خیراله پروین؛ محمد شعیب عارفی

2.

خشونت خانگی علیه زنان دارای معلولیت و دسترسی به عدالت در نظام بین‌المللی حقوق بشر

دوره 51، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1049-1068
خیراله پروین؛ سمانه شعبانی

3.

رابطۀ اصل ثبات قانون اساسی و مطالبات نسل‌ها در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 53، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1631-1651
خیراله پروین؛ علی آگاه

4.

شفافیت در امور عمومی به‌مثابۀ راهکار جلب اعتماد عمومی با تأکید بر نظام حقوقی ایران

دوره 52، شماره 2، تیر 1401، صفحه 597-616
خیراله پروین؛ مهدیه فیروزی

5.

نقدی بر ترکیب هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به‌منظور نظارت بر مقررات دولتی و ارائة الگوی مطلوب

دوره 51، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 103-123
خیرالله پروین؛ محمد امین ابریشمی راد

6.

نقش دادرس در تحکیم حقوق بنیادین با تأکید بر آرای دادگاه قانون اساسی

دوره 49، شماره 2، تیر 1398، صفحه 491-511
خیراله پروین؛ امیرحسین معزالدینی

7.

نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در حمایت از حقوق شهروندی

دوره 50، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1007-1027
رسول کرمی مقدم؛ خیراله پروین

8.

واژه دولت به مفهوم یکی از قوای سه‌گانه در قانون اساسی

دوره 51، شماره 4، دی 1400، صفحه 1487-1508
خیراله پروین؛ مهدی نورایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب