1.

اثر برخی پروبیوتیک‌های گیاهی در کنترل زیستی عوامل زردی و پژمردگی فوزاریومی نخود

دوره 9، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 143-159
ناهید معرف‌زاده؛ روح اله شریفی؛ هادی خاطری؛ سعید عباسی

2.

افزایش تولید زیست توده و بهبود کارایی بیوکنترلی سویه Bacillus pumilus INR7 با تغییر منابع کربن محیط کشت

دوره 8، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 127-136
سارا معتضدی؛ سعید عباسی؛ روح اله شریفی

3.

بررسی اثر بیوکنترلی مخمرهای آسکومیستی جداسازی شده از منابع طبیعی بر قارچ‌ عامل بیماری کپک خاکستری (Botrytis cinerea) با روش کشت متقابل

دوره 7، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-7
مجید قرایی؛ صمد جمالی؛ سعید عباسی

4.

تأثیر برخی مواد معدنی بر کارامدی بیوکنترلی Bacillus pumilus INR7 علیه Rhizoctonia solani عامل مرگ گیاهچۀ لوبیا

دوره 6، شماره 2، مهر 1396، صفحه 187-195
ارغوان اردلان؛ سعید عباسی؛ روح اله شریفی

5.

کنترل بیولوژیک Fusarium oxysporum f. sp. ciceris عامل زردی و پژمردگی فوزاریومی نخود توسط ترکیب برخی عوامل میکروبی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 61-73
ناهید معرف‌زاده؛ روح اله شریفی؛ هادی خاطری؛ سعید عباسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب