1.

ارائة الگوی منطقه‌بندی شهری بهینه در ایران (نمونة موردی: شهر رشت)

دوره 9، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 933-955
ربابه محمدزاده؛ اسماعیل آقائی زاده؛ روح اله اوجی

2.

بررسی مطلوبیت فضای سبز مجتمع‌های مسکونی شهری (مطالعۀ موردی: شهر رشت)

دوره 7، شماره 2، تیر 1398، صفحه 265-283
مهرنوش میرابی‌مقدم؛ اسماعیل آقائی زاده؛ روح‌اله اوجی

3.

تحلیلی بر سرزندگی شبانۀ شهری در شهر رشت

دوره 8، شماره 3، مهر 1399، صفحه 531-555
انیس داوودی؛ اسماعیل آقائی زاده؛ مریم جعفری مهرآبادی

4.

تحلیلی فضایی بر سلسله مراتب شهری با تکیه بر شکل گیری سیستم پلکانی نظام شهری در ایران

دوره 6، شماره 3، مهر 1397، صفحه 473-490
اسماعیل آقائی‌زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب