1.

باسیلوس‌های زیست‌یار به عنوان عوامل بیولوژیکی ارتقاء دهنده فاکتورهای رشد لاروهای فیل‌ماهی Huso huso در دوره لاروی کالچر

دوره 6، شماره 3، آذر 1397، صفحه 133-138
پریا رئوفی؛ حجت الله جعفریان

2.

بررسی تنوع ریختی ماهی خیاطه Alburnoides cf. tabarestanensis در حوضه گرگانرود

دوره 6، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 166-177
آلتین قجقی؛ رحمان پاتیمار؛ حجت الله جعفریان؛ کیاوش گلزاریان پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب