1.

بیگانگی فعال و بیگانگی منفعل: مطالعه موردی دانشجویان ایرانی

دوره 2، شماره 22، زمستان 1382
علیرضا محسنی تبریزی

2.

بیگانگی مفهوم سازی و گروهبندی تئوریها در حوزه های جامعه شناسی و روان شناسی

دوره 2، شماره 0، تابستان 1370
علیرضا محسنی تبریزی

3.

سیری در مفاهیم و نظریه های خشونت پرخاش و پرخاشگری به منظور ساخت و ارائه یک مدل علی - توصیفی خشونت در ورزش

دوره 19، شماره 19، تابستان 1381
علیرضا محسنی تبریزی؛ محمد مهدی رحمتی

4.

مبانی نظری وتجربی وندالیسم: مروری بر یافته های یک تحقیق

دوره 16، شماره 16، زمستان 1379
علیرضا محسنی تبریزی

5.

معرفی و نقد (نظریه ها در روان شناسی اجتماعی)

9و10، شماره 0، زمستان 1376
علیرضا محسنی تبریزی

6.

ملاحظاتی در باب نظریه خودکشی دورکهایم

دوره 7، شماره 7، زمستان 1373
علیرضا محسنی تبریزی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.