1.

آموزش شهرسازی در کشورهای مشترک المنافع کمتر توسعه یافته: ارزیابی

دوره 3، شماره 0، فروردین 1377
دکتر محمد مهدی عزیزی

2.

ارزیابی اثرات کالبدی – فضایی برج سازی در تهران محلات فرمانیه – کامرانیه

4و5، شماره 0، اسفند 1377
دکتر محمد مهدی عزیزی

3.

بررسی تطبیقی دو الگوی مجتمع های مسکونی (متعارف و بلندمرتبه)

دوره 32، شماره 32، آذر 1386
دکتر محمدمهدی عزیزی؛ مهندس صارم ملک محمدنژاد؛ دکتر محمد مهدی عزیزی؛ مهندس صارم ملک محمدنژاد

4.

تحلیلی بر جایگاه و دگرگونی شاخص های مسکن شهری در ایران

دوره 23، شماره 23، مهر 1384
دکتر محمد مهدی عزیزی

5.

تحول و دگرگونی گروه های آموزشی دانشکده هنرهای زیبا

دوره 14، شماره 14، تیر 1382
دکتر محمد مهدی عزیزی

6.

تراکم در طرحهای شهری

دوره 2، شماره 0، فروردین 1376
دکتر محمد مهدی عزیزی

7.

جایگاه شاخص های مسکن در فرآیند برنامه ریزی مسکن

دوره 17، شماره 17، فروردین 1383
دکتر محمد مهدی عزیزی

8.

سیر تحول سیاستهای مداخله در بافتهای کهن شهری در ایران

دوره 7، شماره 0، تیر 1379
دکتر محمد مهدی عزیزی

9.

محله مسکونی پایدار: مطالعه موردی نارمک

دوره 27، شماره 27، آذر 1385
دکتر محمد مهدی عزیزی

10.

ملاحظات شهرسازی در سنجش آسیب پذیری شهرها از زلزله (مطالعه موردی، منطقه فرحزاد، تهران)

دوره 34، شماره 0، تیر 1387
دکتر محمد مهدی عزیزی؛ مهندس رضا اکبری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب