1.

بررسی میزان انطباق فضاهای عمومی شهری با نیازهای زنان شهر ارومیه

دوره 13، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 23-40
محمدرضا پورمحمدی؛ پخشان خضرنژاد؛ پولاد احمدی؛ رضا جهان بین

2.

تحلیل دلبستگی به مکان و متغیرهای وابسته به آن در مکان‌های سوم شهری (نمونۀ موردی: پارک ائل‌گلی تبریز)

دوره 9، شماره 3، آذر 1400، صفحه 735-759
اسلام کرمی؛ مصطفی بصیری؛ علی زینالی عظیم

3.

تولید فضای زیسته از طریق بازی در فضاهای عمومی شهری بازی شبانه‌ی شهروندان در فضای باز باغ فردوس، خیابان ولیعصر(عج) تهران

دوره 14، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 444-465
سیدمانی صمدانی؛ میترا حبیبی؛ رضا صمیم

4.

دگرگونی‌های حضور زنان در فضای عمومی شهری موردکاوی: پارک ائل‌گلی و خاقانی تبریز

دوره 11، شماره 3، مهر 1392، صفحه 351-376
احمد پوراحمد؛ یوسف اشرفی؛ طلا رشیدی

5.

مدرنیته و تأثیر آن بر هویت‌یابی زنان در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی پارک ائل‌گلی تبریز)

دوره 2، شماره 3، مهر 1393، صفحه 343-370
طلا رشیدی؛ عباس ملک حسینی

6.

مفهوم‌سازی و گونه‌شناسی فضای عمومی شهری معاصر

دوره 2، شماره 4، دی 1393، صفحه 435-464
یوسف اشرفی؛ احمد پوراحمد؛ محمدتقی رهنمایی؛ مجتبی رفیعیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب