1.

بررسی میزان انطباق فضاهای عمومی شهری با نیازهای زنان شهر ارومیه

دوره 13، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 23-40
محمدرضا پورمحمدی؛ پخشان خضرنژاد؛ پولاد احمدی؛ رضا جهان بین

2.

تحلیل دلبستگی به مکان و متغیرهای وابسته به آن در مکان‌های سوم شهری (نمونۀ موردی: پارک ائل‌گلی تبریز)

دوره 9، شماره 3، آذر 1400، صفحه 735-759
اسلام کرمی؛ مصطفی بصیری؛ علی زینالی عظیم

3.

دگرگونی‌های حضور زنان در فضای عمومی شهری موردکاوی: پارک ائل‌گلی و خاقانی تبریز

دوره 11، شماره 3، مهر 1392، صفحه 351-376
احمد پوراحمد؛ یوسف اشرفی؛ طلا رشیدی

4.

مدرنیته و تأثیر آن بر هویت‌یابی زنان در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی پارک ائل‌گلی تبریز)

دوره 2، شماره 3، مهر 1393، صفحه 343-370
طلا رشیدی؛ عباس ملک حسینی

5.

مفهوم‌سازی و گونه‌شناسی فضای عمومی شهری معاصر

دوره 2، شماره 4، دی 1393، صفحه 435-464
یوسف اشرفی؛ احمد پوراحمد؛ محمدتقی رهنمایی؛ مجتبی رفیعیان


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.