1.

أنو ار ترجمه های فرقانی از سورهء مبارک حمد قرآنی

دوره 53، شماره 2، مهر 1382
دکتر سید امیر محمود انوار

2.

اضافۀ استشهادی

دوره 6، شماره 2، دی 1396، صفحه 243-255
روح الله هادی؛ نگین مژگانی

3.

بازتاب و کاربرد مضامین شعری در منابع تاریخ دوره صفویه

دوره 56، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 81-101
عبدالله متولی؛ زهرا رجبی؛ محمد حسن بیگی

4.

بررسی قصهء عاشق غریب و جایگاه آن در نثر لرمانتف

دوره 7، شماره 12، فروردین 1381
گئورگى ولاد یمیرویچ ماسکوین؛ جان الله کریمى مطهر

5.

دورهء ادبیات روشنگری در آلمان

دوره 10، شماره 23، فروردین 1384
ابوالقاسم ذاکرزاده

6.

زیبایی شناسی تطبیقی آثار نثر مرسل با تأکید بر قطب مجازی یاکوبسن

دوره 8، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 251-270
عفت نقابی؛ محسن وثاقتی جلال

7.

فرهنگ عربی در دورهء جاهلی بررسی نثر جاهلی (1)

1و2، شماره 0، اردیبهشت 1381
دکتر مهدى ظرافتکار

8.

نشانه شناسیِ اجتماعیِ مقامات حریری باتکیه بر نظریه پی یرگیرو

دوره 12، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 157-177
نعیم عموری؛ پروین خلیلی

9.

نقدی بر اعجاز القرآن ابوبکر باقلانی

دوره 68، شماره 0، دی 1379
زاهد هاشمیان فرد

10.

نواند یشی أدونیس

1و2، شماره 0، اردیبهشت 1381
عدنان طهماسبى


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب