1.

ارزیابی کیفیت و شایستگی‏های مورد انتظار در برنامه‌درسی دوره کارشناسی رشته زبان روسی از دیدگاه ذی‌نفعان

دوره 10، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 100-119
محسن حاجی تبار فیروزجایی؛ سیده ندا موسوی؛ معصومه معتمدنیا؛ میمنت عابدینی بلترک

2.

اهمیت تطبیق معنایی و ساختاری کلمات در هنگام ترجمه و تالیف لغت نامه

دوره 9، شماره 19، آبان 1383
علیرضا ولى پور

3.

بررسی باهمایی ترکیبات پایدار فعلی- اسمی در زبان روسی و مقایسة آن با زبان فارسی

دوره 3، شماره 2، مهر 1392، صفحه 187-200
مهناز رهبری؛ علیرضا ولی پور

4.

بررسی تأثیر دستوری متقابل نهاد و گزاره در جملات روسی

دوره 11، شماره 33، مهر 1385
امیر حسینی

5.

بررسی تداخل زبانی-فرهنگی در کاربرد پایدارهای مقایسه‌ای

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 255-268
شلیر ابراهیم شریفی؛ علیرضا ولی پور

6.

بررسی ساختارهای تک عضوی فعلی زبان روسی در مقایسه با ساختارهای دو عضوی و نحوهء بیان آن ها در زبان فارسی

دوره 10، شماره 25، مهر 1384
على مداینى اول

7.

بررسی مقایسه ای جملات مرکب وابسته با معنای علت در زبان های روسی واسپانیایی رافائل گوسمان تیرادو

دوره 10، شماره 29، بهمن 1384
رافائل گوسمان تیرادو؛ انریکه کرو خرویلا

8.

بررسی وامواژه‌های روسی در گویش مازندرانی

دوره 1، شماره 2، مهر 1390، صفحه 67-79
آبتین گلکار؛ میریلا احمدی؛ سیده مهنا سیدآقایی رضایی

9.

بررسی و پژوهش در ترجمه های معاصر قرآن مجید در زبان روسی

دوره 8، شماره 15، آذر 1382
علیرضا ولى پور

10.

بررسی و تحلیل وی‍‍‍ژگی های دستوری- نحوی مصدر زبان روسی در مقایسه با مصدر زبان فارسی

دوره 7، شماره 12، فروردین 1381
امیرحسینى

11.

بررسی و توصیف نظام عروضی در زبان‌های روسی و فارسی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 87-98
زینب صادقی سهل‌آباد؛ ملیحه‌‌ جز‌‌سید‌‌محمد‌‌حکیم

12.

تداخل زبان مادری در گفتار روسی دانشجویان ایرانی (اولین تجربه برطرف کردن تداخل زبان مادری)

دوره 9، شماره 19، آبان 1383
على مداینى اول؛ محمدمراد نجفى

13.

چگونگی بیان مفهوم «التزام» در زبان‌های روسی و فارسی

دوره 12، شماره 39، مهر 1386
امیر حسینی

14.

زبان روسی و فارسی، تأثیر متقابل فرهنگی و زبانی

دوره 13، شماره 47، اسفند 1387
حسین غلامی؛ حمیدرضا دادو

15.

سنت‌ها و رویکردها: زبان یا زبان و فرهنگ

دوره 13، شماره 44، خرداد 1387
جمیله بابازاده

16.

ضرورت توجه به مقولات لغوی و دستوری متفاوت در زبان روسی و فارسی و چگونگی تطبیق آن ها

دوره 9، شماره 17، تیر 1383
علیرضا ولى پور

17.

فعل حرکتی ????-?????? در مفهوم مجازی و طریقة بیان آن در زبان فارسی

دوره 14، شماره 52، شهریور 1388
میریلا احمدی؛ معصومه داد

18.

گروه های اسمی روسی با معنای مکان و زمان درحالت اضافی و معادل های آنها در زبان فارسی

دوره 10، شماره 29، بهمن 1384
علی مداینی اول

19.

مؤلفه های معناشناختی مفهوم «نوستالژی» در فرهنگ کلامی ایرانیان و روسها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1403
اصغر قدرتی

20.

مقایسة جملات بدون شخص در زبان روسی و فارسی

دوره 10، شماره 29، بهمن 1384
امیر حسینی؛ مریم هنرور

21.

نقش ترجمه در تعاملات فرهنگی ایران و روسیه

دوره 13، شماره 43، خرداد 1387
نرگس محمدی بدر

22.

وام واژه های روسی در زبان فارسی و زبان های کرانۀ جنوبی دریای مازندران: با تکیه بر نام ماهیان دریای مازندران

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 21-46
سیده مهنا سیدآقایی رضایی؛ امیر حسینی

23.

ویژگی‌های آموزش ضربالمثل‌های روسی به زبانآموزان ایرانی در سطح مقدماتی

دوره 13، شماره 47، اسفند 1387
میریلا احمدی؛ سوینج مهدیخانلی

24.

ویژگی‌های سببی حروف اضافۀ по و из-за در زبان روسی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 177-185
علیرضا ولی پور؛ محمدجواد آهستهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب