1.

استهزای جنگ در آثار آریستوفان (کهن‌ترین کمدی‌نویس جهان)

دوره 19، 2(پاییز و زمستان 1393)، مهر 1393، صفحه 43-70
عطاالله کوپال

2.

بررسی شخصیت ادبی گریبایدوف، شاعر سیاست‌پیشه روسی از منظر کمدی امان از عقل

دوره 14، شماره 54، مهر 1388
مهناز رهبری؛ علیرضا ولی پور

3.

پژوهش تطبیقی گونه های کلان کمدی غربی و کمدی سنتی ایرانی

دوره 2، شماره 40، مرداد 1390، صفحه 73-84
نوشین داداشی؛ فرهاد ناظرزاده کرمانی؛ اشرف السادات موسوی لر؛ مهرانگیز مظاهری تهرانی

4.

جلوه های ساتیری در ادبیات نمایشی

دوره 34، شماره 0، تیر 1387
بنفشه حساس صدیقی

5.

خنده در تئاتر

دوره 9، شماره 21، دی 1383
شهناز شاهین

6.

سفر در دنیای نمایش

دوره 7، شماره 12، فروردین 1381
شهناز شاهین

7.

گونه‌شناسی نمایش‌نامه‌های چهار صندوق و در حضور باد براساس نظریّۀ میتوس فرای

دوره 8، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 39-58
شیرزاد طایفی؛ کورش سلمان نصر

8.

نگاهی به جلوه های دراماتیک در شاهنامه فردوسی وخمسه نظامی

دوره 56، شماره 4، دی 1384
دکتر اسماعیل حاکمی والا؛ مصطفی رئیسی بهان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب