1.

بازخوانی شرق نایپول از دیدگاه شرق‏شناسی

دوره 15، شماره 60، زمستان 1389، صفحه 5-20
فاضل اسدی امجد؛ فاطمه اسمعیلی

2.

بازنمایی زنان در روزنامه‌های سراسری (روزنامه‌های کیهان، ایران و شرق)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 487-506
احمد نادری؛ علی قشمی

3.

بررسی و تحلیل ابعاد فرهنگی مقابله با غرب در اشعار حافظ ابراهیم و محمدرضا شبیبی

دوره 8، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 75-92
طاهره حیدری؛ ابوالحسن امین مقدسی

4.

جایگاه شرق ودیوان حافظ در اندیشة گوته

دوره 11، شماره 30، بهار 1385
محمد حسین حدادی

5.

«جغرافیای تخیلی»: گفتمان شرق‌شناسانه در بهشت از دست رفته

دوره 14، شماره 56، زمستان 1388
سیدمحمد مرندی؛ حسین پیرنجم الدین

6.

حضور شرق در فرهنگ آلمانی زبان

دوره 13، شماره 48، زمستان 1387
نرجس خدایی

7.

زندگی بعد از پسامدرنیسم و تحلیل کانترا پانتال متن

دوره 9، شماره 20، پاییز 1383
سید محمد مرندی

8.

گفتمان شرق ‌شناسانه در نمایشنامه ی ایرانیان

دوره 25، شماره 25، بهار 1385
دکتر حسین پیر نجم الدین؛ دکتر مجید سرسنگی

9.

مفهوم شرق و غرب در اندیشه فردید

دوره 40، شماره 2، تابستان 1389
علیرضا صدرا؛ محمد محسن شارعی

10.

نجات تالابا و پایداری گفتمان شرق شناسی

دوره 10، شماره 27، پاییز 1384
سید محمد مرندی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.