1.

ابن ادریس حلی و کتاب السرائر

60-59، شماره 0، فروردین 1375
علیرضا هدائی

2.

ارائه مدل تقلید از کسب‌وکارهای کارآفرینانه بر اساس نظریه تلنگر با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (مطالعه موردی: کسب‌وکارهای تاکسی اینترنتی در ایران)

دوره 15، شماره 3، آذر 1401، صفحه 481-498
علیرضا شیرین؛ محسن مطیعی؛ سیدسعید میرواحدی

3.

استحباب خروج از خلاف در مذهب شافعی

دوره 40، شماره 2، مرداد 1387
جلیل امیدی؛ سالم افسری

4.

اقتباس پسااستعماری، تقلید یا بومی‎سازی؟تجلی مرگ فروشنده اثر میلر در فیلم فروشندۀ فرهادی

دوره 26، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 454-485
سیما زعفرانچی؛ عذرا قندهاریون؛ علی بهداد

5.

بازخوانی نگاه سلفیان به اجتهاد و تقلید

دوره 17، شماره 2، تیر 1400، صفحه 461-483
مجتبی محیطی؛ مهدی فرمانیان

6.

بررسی رویکرد کیچ در عرصه ارتباطات بصری

دوره 20، شماره 3، آذر 1394، صفحه 5-16
میترا معنوی راد؛ فاطمه مرسلی توحیدی

7.

پژوهش تطبیقی گونه های کلان کمدی غربی و کمدی سنتی ایرانی

دوره 2، شماره 40، مرداد 1390، صفحه 73-84
نوشین داداشی؛ فرهاد ناظرزاده کرمانی؛ اشرف السادات موسوی لر؛ مهرانگیز مظاهری تهرانی

8.

تخیّل فعّال دربازیگری رئالیستی

دوره 23، شماره 3، مهر 1397، صفحه 5-14
محمد مهدی سلطانی سروستانی

9.

جهت یابی ادبیات نوین از دیدگاه ادبیات تطبیقی

دوره 10، شماره 26، آبان 1384
ارلت شومن

10.

چیستی ایمان و مقومات مفهومی آن از دیدگاه فخرالدین رازی

دوره 41، شماره 1، مهر 1388، صفحه 69-82
عین الله خادمی؛ عبدالله علیزاده

11.

درآمدی بر شعر ابن نباته

دوره 155، شماره 0، مهر 1379
دکتر ابوالحسن امین مقدسی

12.

درآمدی بر شعر شرف الدین انصاری

دوره 160، شماره 0، دی 1380
دکتر ابوالحسن امین مقدسی

13.

ظهور شیوه‌های نوین بازیگری در قرن نوزدهم و نیمه‌ی اول قرن بیستم

دوره 34، شماره 0، تیر 1387
دکتر محمدرضا خاکی

14.

علم از دیدگاه مولانا

159-158، شماره 0، شهریور 1380
دکتر احمد امیری خراسانی

15.

نقد غزالی بر آموزۀ تعلیم؛ مبنای معرفت‌شناسی دینی شیعۀ اسماعیلیه با روایت ناصرخسرو

دوره 20، شماره 2، تیر 1402، صفحه 133-144
اعظم قاسمی

16.

نقد و تحلیل سنت نوشتاری زنانه در چهار رمان زنانه الجزایری ‌بر نظریه الین شوالتر

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 27-48
سنا غلامی؛ محمد جرفی؛ ابراهیم اناری بزچلوئی؛ قاسم مختاری

17.

نیما یوشیج و شعرای مدرن فرانسوی ( آلفرد دووینی و پل الوآر)

دوره 14، شماره 53، شهریور 1388
یوسفی بهزادیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب