1.

ارزیابی معیارهای پایداری روستایی شهرستان دنا براساس فرآیند ارتباطات: کاربرد تحلیل سلسله‌مراتبی

دوره 2، شماره 5، مرداد 1390، صفحه 63-92
مهدی نوری پور؛ منصور شاه ولی

2.

بررسی وضعیت عوامل مؤثر بر چابکی در سازمان صدا و سیما

دوره 11، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 115-132
مائده سلیمی؛ حسن زارعی متین؛ محمد وزین؛ غلامرضا جندقی

3.

بیداری اسلامی: ریشه‌ها و زمینه‌ها

دوره 45، شماره 2، تیر 1394، صفحه 289-310
کیامرث جهانگیر؛ حسن ملکی

4.

تازگی، وصف ممتاز هر اختراع

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 227-245
جمال صالحی ذهابی

5.

تبیین عوامل اثرگذار بر فرایند کارآفرینی مستقل (مطالعه موردی: کارآفرینان شهرستان بندر انزلی)

دوره 4، شماره 3، آذر 1390، صفحه 69-87
احمد جعفرنژاد؛ کریم کیاکجوری

6.

تحلیل نشانه-معناشناختی فرایند تشخیص در گفتمان ادبی: مطالعۀ موردی پاچه‌خیزک نوشتۀ صادق چوبک

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 57-76
پانته‌آ نبی‌ئیان؛ حمیدرضا شعیری

7.

تحلیلی بر فرایند تولید فضای شهری در ایران مورد مطالعه: کلان‌شهر تهران

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 387-415
ایوب منوچهری میاندوآب

8.

دادرسی مدنی الکترونیکی: فرایند اجرایی و رویۀ عملی

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 209-224
محمد آقایاری؛ عباس کریمی؛ مصطفی السان

9.

روایت‌ پژوهی کودک کار شدن در شهر مشهد

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 485-510
مجید فولادیان؛ جمال طوسی فر؛ سیدحسین وزیری

10.

روش های مورد استفاده در کتب آموزش زبان اسپانیایی به خارجی ها

دوره 10، شماره 28، دی 1384
علی فیض الهی

11.

سیر تحول سیاستهای مداخله در بافتهای کهن شهری در ایران

دوره 7، شماره 0، تیر 1379
دکتر محمد مهدی عزیزی

12.

مدل توسعۀ ورزش ایران با تأکید بر ذی‌نفعان، رویه‌ها و فرایندها

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 315-339
فریبا عسکریان؛ مریم رهبر

13.

هدایت فرایند طراحی محصول از طریق نظام فرایندی چکیده

دوره 22، شماره 3، مهر 1396، صفحه 109-120
امیر مسعود فریدی زاد؛ حسن رضوانسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب