1.

بازشناسی گذار ساختارگرایی به پساساختارگرایی

دوره 48، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 59-76
عبدالرحمن عالم؛ مصطفی انصافی

2.

بایسته‌های مدیریت سیاسی شهر در نظریه‌های انتقادی پسامدرن

دوره 52، شماره 2، تیر 1399، صفحه 697-707
افشین متقی

3.

بررسی دیدگاه هومی بابا و ادوارد سعید دربارۀ هویت ”در هم آمیختۀ“ مهاجر و امکان مقاومت و عاملیت انسانی

دوره 27، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 274-300
اعظم رضایی؛ فاضل اسدی امجد

4.

تحلیل لایه‌لایه علّی و امکان آینده‌پژوهی در حوزة امر سیاسی: کاربست پساساختارگرایی در فهم آینده

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 211-232
علی اشرف نظری؛ محمد صیادی

5.

چالش‌های نشانه‌شناختی نقاشی و نقد نقاشی

دوره 19، شماره 3، آبان 1393، صفحه 5-12
محمدرضا ابوالقاسمی

6.

چیستی گفتمان پسا ساختارگرا در سیاست

دوره 51، شماره 0، فروردین 1380
دکتر جهانگیر معینی علمداری

7.

عناصر و مولفه های قلمرو سازی گفتمانی در ژئوپلیتیک انتقادی

دوره 47، شماره 3، مهر 1394، صفحه 577-588
رسول افضلی؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ یاشار ذکی؛ وحید کیانی

8.

قاضی و مسئلۀ زبان؛ نگاهی پساساختارگرا

دوره 52، شماره 2، تیر 1401، صفحه 281-302
حسین جوشن لو

9.

مخالف‏ پوشی در سینمای ایران: رویکردی پساساختارگرایانه

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 359-384
بهروز محمودی بختیاری؛ کورش غنیون

10.

هویت از منظر سازه انگاری متعارف و رادیکال

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 133-150
عبدالله رمضان زاده؛ محمد صادق جوکار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب