1.

اثر اندازه بذر بر عملکرد، ویژگی‏های زراعی و تحمل به تنش خشکی نخود

دوره 19، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 69-85
داود صادق زاده اهری

2.

اثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر برخی خواص فیزیکی خاک و عملکرد گندم دیم در تناوب نخود – گندم در استان همدان

دوره 43، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 143-151
احمد حیدری

3.

اثر سوپرجاذب و کشت مخلوط بر کمیت و کیفیت جو (Hordeum vulgare L.) و نخود علوفه‌ای (Cicer arietinum L.) در شرایط دیم

دوره 53، شماره 4، دی 1401، صفحه 111-122
یوسف نریمانی؛ کاظم طالشی؛ علی خورگامی؛ سید حسین وفائی

4.

بررسی اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و کارایی مصرف آب سه رقم عدس (Lens Culinaris L.)

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 215-227
هوشنگ قمرنیا؛ آزاده خلدی رضائی؛ مختار قبادی

5.

بررسی اثر علف هرز بر عملکرد نخود دیم

دوره 8، شماره 2، مهر 1385، صفحه 1-12
ایرج اله دادی؛ علی شیرخانی؛ حمید رحیمیان مشهدی

6.

بررسی سازگاری و تعیین برخی ویژگی‌های کمی و کیفی سه گونه یونجه یکساله تحت تاثیر میزان بذر مصرفی و نوع پوشش بذر در شرایط دیم

دوره 43، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 673-679
حسین صادقی؛ غلامعباس قنبریان؛ مائده رسولی

7.

بررسی سطوح مختلف آبیاری و ازت بر عملکرد گندم دیم در شرایط خشکسالی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1382، صفحه 31-41
علی رضا توکلى

8.

بررسی واکنش ارقام و لاینهای پیشرفته گندم دیم نسبت به بیماری زنگ زرد (Puccinia striiformis f. sp. tritici) در مرحله گیاهچه

دوره 39، شماره 1، آبان 1387
علی ملیحی پور؛ محمد ترابی

9.

به‌گزینی تک‌آبیاری و تاریخ کاشت برای ارقام گندم در شرایط دیم

دوره 41، شماره 2، بهمن 1389، صفحه 179-188
علیرضا توکلی؛ عبدالمجید لیاقت

10.

تأثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب دو رقم کلزا

دوره 53، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1773-1784
رهام محتشمی؛ نصرت الله حیدرپور

11.

تأثیر تراکم بوته بر عملکرد کمّی ‌و کیفی آویشن باغی در شرایط دیم هفت استان ایران

دوره 20، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 113-127
محمد حسین لباسچی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ مریم مکی‌زاده تفتی؛ سمانه اسدی صنم

12.

تأثیر تراکم بوته و قارچ مایکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد دانه و درصد پروتئین نخود تحت شرایط آبیاری تکمیلی

دوره 53، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 347-354
سلمان مقامی مهر؛ حمید دهقان زاده؛ علیرضا فلاح نصرت آباد؛ کریم نوزاد نمینی

13.

تعیین اجزای شاخص بهره‌وری آب تحت مدیریت تک‌آبیاری و تاریخ کاشت برای ارقام جو دیم

دوره 43، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 103-113
علیرضا توکلی

14.

مطالعه سازگاری و پایداری عملکرد دانه در ژنوتی پهای پیشرفته گندم نان در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر دیم

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383
مظفر روستایی؛ سید کریم حسینی؛ طهماسب حسین پور؛ مهدی کلاته؛ غلامرضا خلیل زاده

15.

نقش بیوچار در حاصلخیزی خاک و بهره‌وری محصول در مناطق خشک و نیمه‌خشک: چالش‌ها و فرصت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1402
یاسر عظیم زادهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب