1.

تقابل فرد و جامعه: رد پای ژان ژاک روسو در رمان بیگانة آلبر کامو

دوره 26، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 276-293
عباس فرهادنژاد

2.

روسو و دین مدنی

دوره 67، شماره 0، تیر 1379
رضا سلیمان حشمت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب