1.

آثار اجزاء مخارج عمومی برارزش افزوده و سرمایه گذاری بخش صنعت در ایران

دوره 38، شماره 2، دی 1382
الیاس نادران؛ هادى امیرى؛ على نصیرى

2.

اهمیت سرمایه گذاری در آموزش زنان

دوره 1، شماره 7، آذر 1382
unknown

3.

بایسته ها و ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نفت خام به عنوان روش بازپرداخت به پیمانکاران در قراردادهای مدل IPC

دوره 8، شماره 1، تیر 1401، صفحه 1-20
محمدرضا افشاری؛ سید محمد طباطبائی نژاد

4.

تحلیلی بر عوامل اقتصادی مؤثر در اشتغال زنان ایران

دوره 2، شماره 1، فروردین 1383
مسعود صادقی؛ مصطفی عمادزاده

5.

رابطه بین سود هر سهم، سود تقسیمی و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 2، تیر 1383
دکتر نقی بهرام فر؛ کاوه مهرانی

6.

سیاست گذاری اتحاد راهبردی در توسعه منطقه ای

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 357-375
عباس مصلی‏نژاد

7.

سیری بر نظریات جامعه‌شناختی در باب موانع سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی

دوره 28، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 419-447
علی کاظمی؛ میثم موسایی؛ خلیل میرزایی

8.

طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی سرمایه گذاری صنعت بیمه ایران : مطالعه ای موردی

دوره 10، شماره 2، تیر 1382
دکتر علی اصغر انواری رستمی؛ امیررضا نعمت الهی اردستانی

9.

مطالعه آثار تبلیغات تجاری تلویزیون ایران بر انگیزش های سرمایه گذاری

دوره 7، شماره 2، مهر 1391
طاهر روشندل اربطانی؛ فرانک سطوتی

10.

نقش وجوه ارسالی و سرمایه گذاری مهاجران در توسعه روستایی مورد: دهستان رامشه(شهرستان اصفهان)

دوره 41، شماره 4، اسفند 1387
محمد رضا رضوانی؛ سعیدرضـا اکبریـان رونیــزی؛ سیـدعبـاس رجـایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب