1.

انحراف مقطعی در عدم تقارن زمانی جریان‌های نقد عملیاتی و تأثیر آن بر محافظه‌کاری شرطی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 83-102
سید حسین سجادی؛ محسن رشیدی باغی؛ جواد نیک کار

2.

بررسی ارزش های فرهنگی در ایران و امکان دستیابی به هدف ارائه به نحو مطلوب استانداردهای بین المللی حسابداری

دوره 9، شماره 1، دی 1381
دکتر ایرج نوروش

3.

بررسی تاثیر فرهنگ بر ارزش های حسابداری در ایران (آزمون تجربی مدل گری)

دوره 10، شماره 3، مهر 1382
دکتر ایرج نوروش؛ زهرا دیانتی دیلمی

4.

تأثیر شکاف جنسیتی بر رفتار انتخاباتی زنان در شهر اصفهان

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 65-82
عباس حاتمی؛ الهه امامی

5.

رابطه‌ی بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در ‌گزارشگری مالی

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1388
جواد رضا زاده؛ عبد اله آزاد

6.

شکاف اجتماعی دولت و جنبش چپ دانشجویی در دهه 1380

دوره 12، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 201-229
علیرضا مرادی؛ مهدی حسین زاده فرمی

7.

مصرف تظاهری در آرای تورستین وبلن و موضوع پس‎انداز

دوره 47، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 205-241
ابوالفضل پاسبانی؛ محمود متوسلی

8.

نگرش و گرایش سیاسی مردم (اصلاح طلبی یا محافظه کاری)

دوره 69، شماره 0، مهر 1384
دکتر سید رحیم ابوالحسنی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب