1.

اثرات غیر مستقیم علفخواران بزرگ بر روی تجدید نسل و پویایی جنگل

دوره 11، شماره 3، آبان 1395، صفحه 30-39
صیاد شیخی ئیلانلو

2.

ارائه الگوی پارادایمی پدیده آتش‌سوزی در جنگل‌های شهرستان چوار

دوره 14، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 218-239
فرشته رفیعی؛ زهرا اطهری

3.

ارزیابی اثر تغییر کاربری اراضی از جنگل به کشاورزی بر برخی ویژگی‌های شیمیایی خاک (مورد مطالعه: منطقۀ زرین‌آباد ساری)

دوره 47، شماره 3، مهر 1394، صفحه 435-449
مهری برومند؛ مهدی قاجار سپانلو؛ محمد علی بهمنیار؛ سروش سالک گیلانی

4.

بارزسازی تغییرات و پویایی کاربری‏ ها و پوشش اراضی در ذخیره‏ گاه زیست‌کرۀ‏ ارسباران (1366‌ـ 1390)

دوره 68، شماره 4، دی 1394، صفحه 559-572
آصف درویشی؛ سیما فاخران؛ علیرضا سفیانیان؛ مهدی قربانی

5.

برازش توزیع فراوانی قطربرابرسینه درختان در مراحل مختلف رویشی در جنگل‌های آمیخته اسالم گیلان

دوره 74، شماره 3، آذر 1400، صفحه 291-300
اکبر میغی؛ کامبیز آبکنار؛ بیت اله امان زاده

6.

بررسی پتانسیل خشکیدگی جنگل‌های بلوط زاگرس با استفاده از GIS, RS و روش Fuzzy - AHP

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 713-725
شیوا کوه سلطانی؛ علی اصغر آل شیخ؛ باقر قرمزچشمه؛ سعید مهری

7.

بررسی پیامدهای گردشگری بر خصوصیات فیزیکی خاک (مطالعه موردی ذخیره گاه جنگلی فندقلو اردبیل)

دوره 73، شماره 3، آذر 1399، صفحه 557-569
روح انگیز قاسم زاده؛ شکراله اصغری؛ فرشاد کیوان بهجو؛ سجاد قنبری؛ علیرضا قمی معتضه

8.

بررسی ساختار تنوع گونه‏ای سوسک‏های چوبخوار خانوادۀBuprestidae در جنگل‏های استان کردستان

دوره 45، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 101-109
حامد غباری؛ جاماسب نوذری؛ حسین الهیاری؛ مارک کالاشیان

9.

بررسی فراوانی ‘ پراکنش عمقی و تغییرات فصلی جمعیت کرم خاکی در تیپ های جنگلی بلوط- ممرز‘ ممرز و راش تکا

دوره 53، شماره 1، فروردین 1379
رامین رحمانی؛ ناهید صالح راستین

10.

بررسی لغزش در اراضی جنگلی گیلان و ارائة تابع تشخیص لغزش در سازند و بهره برداری جنگل

دوره 34، شماره 46، شهریور 1387
عادل کاظمی طالکویی؛ بهرام امیری؛ بهروز رسولی؛ محمد باقر رفعتی

11.

بررسی محدودیت‌ها و توانمندی‌های استفاده از مراتع استان کرمانشاه توسط روستاییان

دوره 72، شماره 3، آذر 1398، صفحه 643-656
حمید برقی؛ بهمن شفیعی؛ احمد حجاریان

12.

بررسی مقدمای استقرار درختان مقاوم به خشکی در منطقه پیسوما

دوره 55، شماره 4، دی 1381
سیدعلی اکبر رضایی؛ سیدعلیرضا موسوی

13.

بررسی نیرو‌‌های محرک انسانی مؤثر بر تغییرات کاربری سرزمین (مطالعه موردی: روستاهای سیدمحله و دراسرا- تنکابن)

دوره 66، شماره 2، تیر 1392، صفحه 307-320
علی اکبر مهرابی؛ محمد محمدی؛ محسن محسنی ساروی؛ محمد جعفری؛ مهدی قربانی

14.

پیامد تبدیل کاربری زمین از جنگل به تاکستان بر بخش‌های کربن آلی خاک

دوره 45، شماره 2، تیر 1393، صفحه 179-188
حمید محمودزاده؛ محسن شکل آبادی؛ علی اکبر محبوبی

15.

تأثیر تغییر کاربری اراضی بر برخی ویژگی‎های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک

دوره 53، شماره 7، مهر 1401، صفحه 1625-1643
ناهید حیدری؛ سید بهمن موسوی؛ علی بهشتی آل آقا؛ فاطمه رخش؛ اسماعیل کریمی

16.

تأثیر درک کیفیت گردشگری بر رفتار مسئولانة زیست‌محیطی گردشگران ورزشی با نقش میانجی دلبستگی به مکان

دوره 15، شماره 4، دی 1402، صفحه 279-258
افسانه ولی نژاد خندان؛ حوریه دهقان پوری؛ حسن بحرالعلوم

17.

تاثیر علفخواران بزرگ بر روی تجدید نسل و پویایی جنگل

دوره 11، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 25-34
صیاد شیخی ئیلانلو

18.

تبیین نگرش زیست‏‌محیطی زنان روستایی در حوزه جنگل‏‌های زاگرس استان لرستان

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 162-181
مسلم سواری؛ فاطمه نقی بیرانوند؛ زینب اسدی

19.

تغییرات مکانی ذخایر کربن آلی و غیر آلی در چند رده خاک جنگلی و مرتعی شمال ایران

دوره 50، شماره 7، آذر 1398، صفحه 1651-1666
مریم اوسط؛ احمد حیدری

20.

رابطۀ ارتفاع از سطح دریا، شیب، و سن درخت با دل ‏قرمزی راش (Fagus Orientalis Lipsky) در جنگل‏ های حوزۀ شفارود گیلان

دوره 67، شماره 3، مهر 1393، صفحه 371-382
امیراسلام بنیاد

21.

شناسایی قارچ‌های میکوریزی آربوسکولار همزیست با گونه‌های گیاهی در منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ ایلام

دوره 70، شماره 4، دی 1396، صفحه 549-557
جواد میرزایی؛ سمیرا دوستکامی؛ مصطفی مرادی

22.

طبقه بندی تراکم توده های جنگلی با استفاده از تصویر ماهوارۀ IRS و الگوریتم ناپارامتریک kNN

دوره 69، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 667-677
رویا عابدی؛ سید امیراسلام بنیاد؛ اسدالله شاه بهرامی

23.

مقدمه ای بر چیستی و اهمیت منابع طبیعی

دوره 1، شماره 1، بهمن 1399، صفحه 11-20
محمدصادق رهبانی؛ نرگس سبحانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب