1.

اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر بهزیستی روان‌شناختی و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین

دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 129-144
راحله صادقی؛ فاطمه سادات فاطمی؛ اسماعیل صدری

2.

اثربخشی الگوی کوتاه مدت "درمانگری چندبُعدی معنوی (SMP)" بر افزایش بهزیستی روان‌شناختی مبتلایان به نشانگان افسردگی

دوره 10، شماره 3، آذر 1398، صفحه 27-45
مرتضی روحانی؛ مسعود جانبزرگی؛ حسن احدی؛ محمدرضا بلیاد

3.

اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روان شناختی و شادکامی فرزندان طلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1402
سروش ذوالقدری؛ احمد برجعلی؛ فریده حسین ثابت

4.

اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر استرس ادراک‌شده و بهزیستی روان‌شناختی مبتلایان به اضطراب کرونا در زمان اپیدمی بیماری

دوره 15، شماره 1، 1403، صفحه 186-206
طاهره بخشنده امنیه؛ زهره رئیسی؛ زهره رنجبرکهن؛ حسن خوش اخلاق

5.

پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی مادران کودکان کم‌توان ‌ذهنی براساس حمایت اجتماعی ادراک‌شده، سبک‌های دفاعی و خودشفقت‌ورزی

دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 157-174
اسماء باقری زاده کاوری؛ سیدولی اله موسوی؛ اشکان ناصح؛ سجاد رضائی

6.

مقایسۀ بهزیستی روان‌شناختی زنان سرپرست خانواده با زنان دارای سرپرست

دوره 11، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 531-542
محمود جمالی؛ مژگان سپاه منصور؛ معصومه فلاحیان

7.

نقش میانجی‌گری عاطفۀ مثبت و منفی در رابطۀ بین ذهن‌آگاهی و بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان شهر ایلام

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 351-368
طیبه کوچی؛ وحید احمدی؛ شهرام مامی؛ آرش نادمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب