1.

ارزیابی توسعه پایدار گردشگری در مناطق روستایی حاشیه کلان‌شهر تهران (مورد مطالعه: روستای آهار)

دوره 7، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 286-299
محمدرضا رضوانی؛ سیدعلی بدری؛ ذبیح‌الله ترابی؛ احمد ملکان؛ علی عسگری

2.

ارزیابی ساختار شبکه اعتماد اجتماعی مبتنی بر تحلیل شبکه‌ای: مطالعه بهره‌برداران محلی مراتع استان یزد

دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 454-465
ایمان اسلامی

3.

به‌کارگیری تحلیل بازیگران در فرایند ساماندهی نظام مدیریت و برنامه‌ریزی توسعة روستایی

دوره 6، شماره 4، دی 1394، صفحه 895-915
قدیر فیروزنیا؛ بهروز قرنی آرانی

4.

تحلیل جامعه‌شناختی چالش‌های پیش‌روی اصلاحات تعرفۀ خدمات تشخیصی درمانی در ایران

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 309-329
فاطمه غلامرضاکاشی؛ علی اکبر تاج مزینانی؛ سید رضا مجدزاده

5.

تحلیل ذی‌نفعان توسعه پایدار گردشگری کشاورزی در غرب استان مازندران

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 662-683
رضا سلیمان نژاد؛ امیرحسین علی بیگی؛ لاله صالحی

6.

تحلیل ذی‌نفعان، قدرت اجتماعی، و تحلیل شبکه در مدیریت مشارکتی منابع طبیعی

دوره 67، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 141-157
مهدی قربانی؛ مه‌رو ده‌بزرگی

7.

مدل‌سازی تعاملات ذی‌نفعان کلیدی امنیت غذایی در بخش دانه‌های روغنی با رویکرد ساختاردهی مسئله

دوره 15، شماره 3، 1402
سجاد شیخ علیا لواسانی؛ محمود دهقان نیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب