1.

ارائۀ مدلی برای توسعۀ سرمایۀ روان‌شناختی با محوریت سرمایۀ اجتماعی در سطح شهری در شهر کرج

دوره 7، شماره 2، تیر 1399، صفحه 195-214
جواد علی اکبری صومعه؛ حسن زارعی متین؛ محمد میره ای؛ حمیدرضا یزدانی

2.

بررسی و تحلیل متغیرهای حق به سلامت شهری (مطالعۀ موردی: شهر بجنورد)

دوره 7، شماره 2، تیر 1398، صفحه 285-309
محمد احمدی؛ حسین حاتمی‌نژاد؛ احمد پوراحمد؛ کرامت‌الله زیاری؛ سعید زنگنه شهرکی

3.

تحلیل تأثیر اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بر شاخص‌های سلامت شهری (سلامت تغذیه و امنیت غذایی) در منطقه‌های چهارگانة کلان‌شهر قم

دوره 47، شماره 3، مهر 1394، صفحه 507-527
احمد پوراحمد؛ علی مهدی؛ معصومه مهدیان بهنمیری

4.

تحلیل تطبیقی توزیع شاخص‌های منتخب سلامت شهری در کلان‌شهر اهواز

دوره 6، شماره 4، دی 1397، صفحه 769-790
مجید گودرزی؛ نازنین حاجی پور

5.

سنجش میزان سلامت سکونتگاه‌های شهری با تأکید بر نظریه شهر سالم مطالعه موردی: شهر نورآباد

دوره 11، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 233-255
محمد حسن یزدانی؛ رضا هاشمی معصوم آباد؛ کامران دولتیاریان

6.

سنجش و ارزیابی میزان برخورداری از شاخص‌های سلامت شهری(مطالعه موردی: شهر زابل)

دوره 55، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 195-212
علی صادقی؛ علی اشکبوس؛ علی ویسی نژاد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب