1.

احد و ویژگی‌های آن در نظام فکری فلوطین

دوره 11، شماره 2، تیر 1393، صفحه 325-348
اسدالله حیدرپور کیایی

2.

تأثیرپذیری فلوطین از ارسطو در مسئلۀ صدور

دوره 11، شماره 2، تیر 1393، صفحه 217-242
سید محمد حکاک؛ محمدرضا موحدی نجف آبادی

3.

تبیین و تحلیل تطبیقی مفهوم زیبایی بر بنیاد آراء و اندیشه های فلوطین و غزلیات حافظ شیرازی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 26-38
محمد شفیع نورزایی؛ حسن بلخاری قهی

4.

نحوه و غایت عروج نفس در فلسفۀ فلوطین

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 478-459
سارا منوچهری مقدم؛ محمدرضا ریخته گران


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب