1.

بررسی نقش رهبری ‏تحول‏ آفرین در رابطه بین ذهن ‏آگاهی و بهزیستی ذهنی (مورد مطالعه: کارکنان مجتمع فولاد گیلان)

دوره 18، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 47-67
امیر هوشنگ نظرپوری؛ راضیه باقرزاده خداشهری؛ محمد حسین آزادی

2.

تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان: بررسی نقش میانجی بهزیستی ذهنی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 111-134
محمدصادق حسن‌زاده پسیخانی؛ راضیه باقرزاده خداشهری

3.

تبیین نقش تاب‌آوری بر بهزیستی ذهنی و رابطه آن‌ها با خودکارآمدی

دوره 14، شماره 4، دی 1395، صفحه 1181-1199
فرهاد فرهادی امجد؛ سید محمد میرکمالی

4.

تحلیل اثرات مشارکت در فعالیت‏ های اقتصادی بر نشاط زنان روستایی (مطالعۀ موردی: بخش خاوومیرآباد شهرستان مریوان)

دوره 52، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 221-239
سعدی محمدی؛ سوران منوچهری؛ عبدالرحمان احمدی

5.

تفاوت های فردی در تنیدگی تحصیلی و بهزیستی ذهنی: نقش انگیزش پیشرفت تحصیلی

دوره 3، شماره 3، آذر 1391، صفحه 13-31

6.

دینداری و رضایت از زندگی در ایران

دوره 7، شماره 4، دی 1397، صفحه 627-648
آرش نصر اصفهانی؛ محمد روزخوش؛ پویا دریس

7.

سنجش رابطۀ مشارکت در فعالیت‎های گردشگری با بهزیستی ذهنی زنان روستایی (مطالعۀ موردی: منطقۀ اورامان)

دوره 15، شماره 4، دی 1396، صفحه 569-595
سعدی محمدی؛ مرضیه طلعتی؛ ارکان محمدی

8.

نقش باورهای اساسی و راهبردهای مدیریت زندگی در بهزیستی ذهنی دانشجویان

دوره 6، شماره 3، مهر 1394، صفحه 87-100


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب