1.

ارزیابی شاخص‌های فیزیولوژیکی ژنوتیپ‌های چغندرقند (Beta vulgaris L.) تحت تنش کم‌آبی

دوره 53، شماره 3، مهر 1401، صفحه 77-91
میلاد قاسمی؛ محمود تورچی؛ سعید اهری زاد؛ عبدالمجید خورشید

2.

تأثیر چرای بلندمدت گاو در خصوصیات مورفولوژیک ریشة گونة Brachiaria decumbens و چگونگی توزیع آن در خاک (مطالعة موردی: چراگاه استوایی در کشور مالزی)

دوره 67، شماره 3، آبان 1393، صفحه 333-344
مجید آجورلو؛ محبوبه ابراهیمیان؛ رمضانی عبدالله

3.

تأثیر سطوح مختلف شوری آب بر میزان تبخیر و تعرق و عملکرد گیاه Atriplex canescens

دوره 75، شماره 4، دی 1401، صفحه 627-637
مرتضی شاه نوری؛ مریم آذرخشی؛ مهدی بشیری؛ حسن رضایی مقدم

4.

تجزیه ژنتیکی عملکرد دانه ذرت و صفات فیزیولوژیکی وابسته به روش تلاقی‌ دای‌آلل در شرایط نرمال و تنش خشکی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 153-165
محمد مرادی؛ اسلام مجیدی هروان

5.

مقایسه عملکرد و بهره‌وری آب گیاه ریحان با روش آبیاری سطحی و زیرسطحی در گلدان

دوره 52، شماره 8، آبان 1400، صفحه 2217-2226
حسن کریمی؛ محمود مشعل؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب