1.

بررسی تاثیر صخره شیشه ای بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی سکوت سازمانی

دوره 13، شماره 3، مهر 1394، صفحه 377-398
فخرالسادات نصیری ولیک نبی؛ محمد رضا اردلان؛ رقیه بهشتی راد

2.

تاثیر فعالیت بدنی بر بهره وری، کاهش غیبت های ناشی از بیماری و تعلق خاطر کاری کارکنان زن دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 594-581
مریم حبیبی وطن؛ مهوش نوربخش؛ پریوش نوربخش؛ شکوه نوابی نژاد

3.

شناسایی و سنجش مؤلفه‏های فرهنگ رفتار شهروندی سازمانی در محیط کارِ کارکنان زن ادارات آموزش و پرورش

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 229-247
حسین صمدی میارکلائی؛ حسنعلی آقاجانی؛ موسی مشازمینی؛ حمزه صمدی میارکلائی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب