1.

بنیاد دولت در ایران: امری نظری یا عملی؟

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 39-57
علی اردستانی

2.

سبک رهبری عامل تعیین کننده ساختار سازمانی رسمی

دوره 53، شماره 0، تیر 1380
آرین قلی پور

3.

هیدروکراسی یا بوروکراسی

دوره 19، شماره 1، اسفند 1385
آرین قلی پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب