1.

بازگشت به خویشتن به مثابۀ سنت برساخته (بررسی موردی آرای جلال آل‌احمد)

دوره 46، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 151-170
محمد عبداله پور چناری

2.

بررسی تطبیقی اندیشۀ میرزا ملکم‌خان و جلال آل‌احمد؛ از تجددگرایی تا هویت ایرانی-اسلامی

دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 705-719
مهدی فدایی مهربانی؛ امین معینی

3.

بررسی کلیشه‌های جنسیتی در آثار داستانی جلال آل‌احمد

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 43-63
سیمین کاظمی؛ عبدالرضا نواح

4.

تحلیل مدیر مدرسه آل‌احمد بر مبنای سبک شناسی انتقادی

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 991-1030
علیرضا نبی لو؛ فرشته دادخواه

5.

غرب‌زدگی جلال آل‌احمد نقدی بر مدرنیسم سطحی و مدرنیزاسیون وابسته عصر پهلوی

دوره 12، شماره 2، تیر 1401، صفحه 169-191
محمد نژادایران؛ روژان حسام قاضی

6.

غرب‌ستیزی در آثار داستانی هدایت، آل‌احمد و ساعدی

دوره 5، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 19-37
ناصر علیزاده؛ بهرام افضلی

7.

مطالعه تصویرشناختی غرب در سفر امریکا جلال آل‌احمد

دوره 25، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 476-493
ابراهیم سلیمی کوچی؛ سمانه شفیعی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب