1.

القاء تریپلوئیدی درماهی قزل آلای رنگین کمان(oncorhynchus mykiss) به وسیله شوک های گرمایی

دوره 52، شماره 2، مرداد 1376
دکتر قباد آذری تاکامی؛ دکتر فرهاد امینی؛ مهندس محمدرضا کلباسی

2.

بررسی تنوع کروموزومی برخی از گونه‌های گیاه دارویی آویشن

دوره 40، شماره 1، خرداد 1388
ثریا مهدوی؛ قاسم کریم زاده؛ حسن مداح عارفی

3.

بررسی ژن‌های دو قلوزای GDF9 ، BMP15 و BMPR_1B در گوسفند

دوره 19، شماره 3، اسفند 1398، صفحه 15-19
فاطمه گلستانی عراقی؛ سید رضا میرائی آشتیانی

4.

بررسی سیتوژنتیکی گو نه‌هایی از جنس شبدر در استان فارس با بهره گیری از سیستم آنالیز تصویری

دوره 61، شماره 2، فروردین 1388
مهرناز ریاست؛ سیدمحسن حسام‌زاده؛ سارا صادقیان؛ احمد حاتمی

5.

بررسی کاریوتیپ و نواربندی Ag-NOR کروموزوم‌های ماهی جنگجوی سیامی (Betta splendens)

دوره 68، شماره 3، مهر 1392، صفحه 249-255
فرهاد امینی؛ ارغوان سادات سکوت

6.

بررسی کاریوتیپی برخی از ژنوتیپ های جو بدون پوشینه(Hordeum vulgare L.)

دوره 35، شماره 4، تیر 1383
سامان یزدان ستا؛ قاسم کریم زاده؛ زین العابدین طهماسبی سروستانی

7.

بررسی کروموزومی ماهی کپوردندانی زاگرس ‌( Aphanius vladykovi)

دوره 67، شماره 3، مهر 1391، صفحه 291-296
فرهاد امینی؛ آذر همت زاده

8.

بهینه سازی تولید میادین نفتی با استفاده از الگوریتم ژنتیکی

دوره 40، شماره 3، آبان 1385
محسن توکلیان؛ فرهنگ جلالی فراهانی

9.

دزیابی و امکان‌سنجی اصلاح زنبق ایرانی با استفاده از پرتو گاما

دوره 4، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 75-89
سمیه جزقاسمی؛ ولی ربیعی

10.

کروموزومها و تعداد ژنهای کنترل کننده تاریخ خوشه دهی و وزن هزار دانه با استفاده از رگه های جایگزین در گندم

دوره 32، شماره 2، اردیبهشت 1380
حسین دشتی؛ بهمن یزدی صمدی؛ محمد رضا قنادها؛ سیروس عبدمیشانی؛ احمد صرافی

11.

مطالعه تنوع کاریوتیپی درون گونه‌ای در Aegilops triuncialis در مناطق شمال غربی ایران

دوره 36، شماره 4، تیر 1384
محمد احمدآبادی؛ پریچهر احمدیان‌تهرانی؛ منصور امیدی؛ داریوش داودی

12.

مطالعه سیتوژنتیکی برخی از گونه‌های گندم وحشی آجیلوپس ایران و نواربندی OR

دوره 41، شماره 2، مرداد 1389
قاسم کریم زاده؛ صادق اشکانی؛ پریچهره احمدیان تهرانی؛ داریوش داودی؛ قادر میرزاقادری

13.

مطالعه کاریولوژیک میگوی موزی خلیج فارس

دوره 65، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 37-41
فرهاد امینی؛ سیده منصوره منصوری

14.

مقایسه فاسیولاهپاتیکا و فاسیولا ژیگانتیکا از لحاظ خصوصیات کاریوتیپی

دوره 56، شماره 1، مرداد 1380
دکتر عبدالحسین دلیمی اصل؛ دکتر محمود خضاب؛ دکتر غلامرضا معتمدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب