1.

اثر زبان فارسی در اشعار دعبل

دوره 157، شماره 0، فروردین 1380
دکتر حسین چوبین

2.

ارزیابی تنوع مورفولوژیکی، فنولوژیکی و پومولوژیکی ژنوتیپ¬های گردوی ایرانی (Juglans regia L.) در شمال استان فارس

دوره 44، شماره 3، آذر 1392، صفحه 301-313
سعادت ساریخانی خرمی؛ کاظم ارزانی؛ محمود رضا روزبان؛ مریم میر سلیمانی

3.

مرزبان در بیشاپور تدفین در اقلید: نگاهی به گورنوشتۀ اقلید

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 161-180
سیروس نصراله زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب