1.

اثر زبان فارسی در اشعار دعبل

دوره 157، شماره 0، بهار 1380
دکتر حسین چوبین

2.

ارزیابی تنوع مورفولوژیکی، فنولوژیکی و پومولوژیکی ژنوتیپ¬های گردوی ایرانی (Juglans regia L.) در شمال استان فارس

دوره 44، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 301-313
سعادت ساریخانی خرمی؛ کاظم ارزانی؛ محمود رضا روزبان؛ مریم میر سلیمانی

3.

مرزبان در بیشاپور تدفین در اقلید: نگاهی به گورنوشتۀ اقلید

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 161-180
سیروس نصراله زاده


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.