1.

بازشناسی منزلت مسجد کبود در ساختار شهر تبریز

دوره 19، شماره 3، آبان 1393، صفحه 67-74
عیسی حجت؛ پیمان نصیری نیا

2.

جامعه مدنی و حیات شهری

دوره 7، شماره 0، تیر 1379
دکتر سید محسن حبیبی

3.

گسترش نامکان‏ها و تهدید حیات شهری (مطالعه موردی: کرمانشاه)

دوره 22، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 77-101
سیاوش قلی پور؛ علی کاظمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب