1.

بازپژوهی تفوق تصرف بر مالکیت در دعاوی ثلاث با نگاهی به رویة قضایی

دوره 20، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 105-117
مجید عزیزیانی

2.

بازگشت طردشدگان ظهور سکونت‏گاه‏های غیررسمی در کرمانشاه

دوره 21، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 63-87
سیاوش قلی پور؛ علی کاظمی؛ مصطفی رضایی

3.

«نگرشی تحلیلی و انتقادی بر اقدامات تأمینی و سازوکارهای پیشگیرانه در حقوق مسئولیت مدنی ایران»

دوره 51، شماره 2، تیر 1400، صفحه 375-392
سیدعطا قیصری؛ مرتضی یوسف زاده؛ محمدرضا محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب