1.

اثر اسپرمیدین بر ماده‏زایی شش توده پیاز خوراکی بومی استان خراسان در محیط درون‌شیشه‏ ای

دوره 46، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 225-231
ژیلا زنگویی؛ محمد رضا حسندخت؛ عبدالکریم کاشی

2.

اثر چند کشتی همزمان بر ویژگی های زراعی ارقام گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius L.) در منطقه آران و بیدگل

دوره 20، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 755-767
مجید علی نقی پور؛ محمد میرزاخانی؛ کریم نوزاد نمین

3.

اثر مقادیر مختلف اوره روی تجمع نیترات وتغییرات فسفر وپتاسیم در سوخ وبرگ ارقام پیاز(Allium Cepa L.)

دوره 3، شماره 0، خرداد 1378
بهرام رستم فرودی؛ عبدالکریم کاشی؛ مصباح بابالار؛ حسین لسانی

4.

اولین گزارش گونه‌هایFusarium culmorum و Fusarium subglutinans جداشده از رقم‌های پیاز استان‌های آذربایجان‌شرقی و غربی

دوره 49، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-9
اکبر جاهدی؛ ابراهیم محمدی گل تپه؛ ناصر صفایی

5.

برآورد نوسانات فصلی قیمت سیب زمینی و پیاز

دوره 35، شماره 2، اردیبهشت 1383
محمد بخشوده

6.

بررسی اثر آنتاگونیستی چند جدایه تریکودرما روی عوامل قارچی پوسیدگی ریشه پیاز در آذربایجان شرقی

دوره 32، شماره 4، تیر 1380
ابراهیم پیغامی

7.

بررسی تغییرات جمعیت تریپس پیاز (Thrips tabaci Lind.) و تأثیر آن روی غده‌دهی و عملکرد ارقام انتخابی پیاز در اصفهان

دوره 36، شماره 6، شهریور 1384
مریم کلافچی؛ مصطفی مبلی؛ رحیم عبادی؛ عبدالمجید رضائی

8.

بررسی ویژگی های سیتوژنتیکی برخی از توده های پیاز مورد کشت در ایران

دوره 41، شماره 3، آذر 1389
شهروز رفیع زاده؛ مهدی نصر اصفهانی؛ شاهین واعظی

9.

تأثیر کود نیتروژنه و مرغی بر عملکرد و باقیمانده نیترات در محصول پیاز کشت پاییزه در منطقه جیرفت

دوره 52، شماره 9، آذر 1400، صفحه 2415-2425
جواد سرحدی؛ صابر حیدری؛ مهری شریف

10.

تعیین آستانه طول روز و درجه حرارت تجمعی برای تشکیل سوخ و آنالیز رشد رقم‌های پیاز

دوره 40، شماره 4، اسفند 1388
عبدالستار دارابی؛ عبدالکریم کاشی؛ مصباح بابالار؛ محسن خدادادی

11.

تعیین نهاده های مؤثر بر تولید و ریسک تولید پیاز دشت تبریز

دوره 44، شماره 3، مهر 1392، صفحه 389-397
قادر دشتی؛ فهیمه خاکسار؛ محمد قهرمانزاده

12.

تنوع زیستی زنبورهای گرده افشان بالا خانواده یApoidea (Insecta: Hymenoptera) مزارع یونجه و پیاز در شهرستان های مشهد و چناران

دوره 43، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 191-199
مرتضی راسخ؛ حسین صادقی؛ مجتبی حسینی

13.

تنوع مورفولوژیکی و زراعی توده‌های بومی پیاز ایران

1-37، شماره 3، فروردین 1385
سیدعلی موسوی زاده؛ محمد مقدم؛ محمود تورچی؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ سیروس مسیحا

14.

ساخت و ارزیابی کارنده پیاز زعفران

دوره 37، شماره 1، فروردین 1385
محمد حسین سعیدی راد؛ اسداله اکرم؛ عباس مهدی نیاسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب