1.

Assessment of Salinity Indices to Identify Mint Ecotypes Using Intelligent and Regression Models

دوره 7، شماره 2، تیر 2020، صفحه 119-137
Seyyed Jaber Hosseini؛ Zeinolabedin Tahmasebi-Sarvestani؛ Hematollah Pirdashti؛ Seyyed Ali Mohammad Modarres-Sanavy؛ Ali Mokhtassi-Bidgoli؛ Saeid Hazrati؛ Silvana Nicola

2.

Biochemical Responses of Salt-Sensitive and Salt-Tolerant Tall Fescue

دوره 28، شماره 1، شهریور 2023، صفحه 15-25
A. Mousavi Bazaz؛ A. Tehranifar؛ M. Kafi؛ A. Gazanchian؛ M. Shoor

3.

Effects of Growth Stimulator Microbes on Growth and Ions Concentration of Stevia under Salinity Stress Conditions

دوره 6، شماره 2، اسفند 2019، صفحه 217-236
Arezou Forouzi؛ Azim Ghasemnezhad؛ Reza Ghorbani Nasrabad

4.

Effects of salinity and Ca:Mg ratio of irrigation water on pistachio seedlings phosphorus planted under greenhouse conditions

دوره 25، شماره 1، شهریور 2020، صفحه 25-32
S. Saadat؛ F. Dehghany؛ H. Rezaei؛ L. Esmaeelnejad؛ P. Maleki

5.

Lessons From Multi-decadal Oceanographic Monitoring at an Estuarine Ecosystem in Argentina

دوره 6، شماره 1، فروردین 2012، صفحه 219-234
A.H. Arias؛ M.C. Piccolo؛ C.V. Spetter؛ R.H. Freije؛ J.E. Marcovecchio

6.

Long term Evaluation of the Effect of Salinity on Organic Removal and Ammonium Oxidation in a down-flow Hanging Sponge Reactor

دوره 6، شماره 2، تیر 2012، صفحه 361-366
S. Uemura؛ M. Kimura؛ T. Yamaguchi؛ A. Ohashi؛ Y. Takemura؛ H. Harada

7.

Mitigation of Salt Stress by Mycorrhizal Inoculation on Nitraria schoberi as a Native Landscape Plant in the Arid regions

دوره 26، شماره 1، شهریور 2021، صفحه 16-27
Z. Karimian؛ L. Samiei

8.

Multiple-Point Statistical Simulation of rock fracture network as a key control on the hydrogeology and salinity: a case study from the Qarabagh area, West Azarbayjan Province, Iran

دوره 25، شماره 2، اسفند 2020، صفحه 175-184
M. Jahan Mohammadi؛ E. Ranjineh Khojasteh؛ M. Faridazad

9.

Phytochemical and Quality Attributes of Strawberry Fruit under Osmotic Stress of Nutrient Solution and Foliar Application of Putrescine and Salicylic Acid

دوره 7، شماره 3، آذر 2020، صفحه 263-278
Masoud Haghshenas؛ Mohammad Javad Nazarideljou؛ Akbar Shokoohian

10.

Responses of ‘Chandler’ Walnut Variety Grafted onto Different Rootstocks to Salt Stress

دوره 9، شماره 1، فروردین 2022، صفحه 1-13
Yasar Akca؛ Umut Sahin

11.

Salicylic Acid Improves Tolerance Against Salt Stress Through Boosting Antioxidant Defense System in Black Bean

دوره 8، شماره 2، تیر 2021، صفحه 175-189
Fatemeh Heidarian؛ Parto Roshandel

12.

Seed Germination, Vegetative Growth and Concentration of some Elements in French marigold (Tageta patula) as Influenced by Salinity and Ammonium Nitrate

دوره 3، شماره 2، اسفند 2016، صفحه 199-209
Abdolhossein Aboutalebi Jahromi؛ Mehdi Hosseini Farahi

13.

The effect of amendments on the physical and chemical properties of soil in salt-land of Nazarabad, Alborz Province

دوره 25، شماره 1، شهریور 2020، صفحه 123-130
Sh. Yousefi Khanghah؛ H. Azarnivand؛ M.A. Zare chahoki؛ M. Jafari؛ H.R. Naseri

14.

اثرات باکتری‌های محرک رشد، محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید و سیلیسیم بر پارامترهای رشدی سیر تحت تنش شوری

دوره 55، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 83-96
علی رضا توسلی؛ سعید قاسمی؛ کاظم قاسمی گلعذانی؛ سالار فرهنگی آبریز؛ احمد بایبوردی؛ هوشنگ خسروی

15.

اثر پرایمینگ و شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه نسی (Stipagrostis plumosa)

دوره 73، شماره 3، آذر 1399، صفحه 513-524
مرتضی صابری؛ علیرضا شهریاری؛ مرضیه بزرگمهر

16.

اثر ترکیبات یونی مختلف آب شور در انتقال کادمیوم در دو خاک با کربنات کلسیم متفاوت

دوره 53، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2583-2595
سامان ملک نیا؛ علی خانمیرزایی؛ محبوبه مظهری؛ شکوفه رضایی؛ مسعود سلطانی

17.

ارزیابی برخی صفات زراعی و عملکرد لاین‌های جهش‌یافته برنج در نسل‌های M2-M5 در اراضی شور مازندران

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 127-135
الهیار فلاح؛ لیلا باقری؛ علیرضا نبی پور

18.

ارزیابی پاسخ به تنش شوری در برخی ژنوتیپ‌های گندم نان با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش

دوره 52، شماره 3، مهر 1400، صفحه 97-111
کبری مکاریان؛ رضا معالی امیری؛ سید علی پیغمبری؛ محمد تقی طباطبایی؛ فاطمه دانشمند

19.

ارزیابی تحمل به شوری در 43 ژنوتیپ عدس به همراه رقم زراعی مردم

دوره 52، شماره 3، مهر 1400، صفحه 67-78
داود دادشی؛ علیرضا عباسی؛ احمد احمدی لکی

20.

ارزیابی جوانه‌ زنی گیاه دارویی روغنی چیا تحت شرایط تنش‌ های محیطی

دوره 24، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 31-40
احمد زارع؛ آیدین خدایی جوقان؛ زینب خضری پور

21.

ارزیابی روند تغییرات مقدار آب و نمک دریاچۀ ارومیه با پردازش شیءگرای تصاویر ماهوارۀ لندست

دوره 74، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 224-236
لیلا ملکانی؛ کیوان محمدزاده؛ مریم ملکی

22.

ارزیابی صفات رویشی برخی جمعیت‌های پده (Populus euphratica Olive.) در شرایط مختلف شوری در عرصه

دوره 75، شماره 3، آذر 1401، صفحه 217-226
حسین توکلی نکو؛ عباس پورمیدانی

23.

امکان‌سنجی پایش کیفی تالاب انزلی با استفاده از سنجش از دور

دوره 50، شماره 7، آذر 1398، صفحه 1813-1824
مریم نوابیان؛ مجید وظیفه دوست؛ مهدی اسمعیلی ورکی

24.

بررسی اثر تیماردهی شستشوی بذر با اسید سولفوریک و آبیاری با آب شور بر روی جوانه‌زنی بذورZygophyllum fabago L.

دوره 73، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 802-815
اسماعیل شیدای کرکج؛ اسفندیار جهانتاب؛ زهرا محمودی

25.

بررسی اثر ‌‌شوری آب بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک‌های ریزدانه (مطالعه موردی سدهای شهید مدنی و ملکیان آذربایجان‌شرقی)

دوره 50، شماره 4، شهریور 1398، صفحه 951-963
حسین سلطانی جیقه؛ نازیلا کاردان؛ حسین اسحقی؛ محمدرضا امامی آزادی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب