1.

بررسی تغییر عقیدۀ آنتونی فلو از منظر موافقان و مخالفان

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 143-172
علی فتح طاهری؛ اسماعیل شرفی

2.

تأثیر یأس و فقدان خداباوری در اندیشة ژید و پروست، بررسی تطبیقی از دیدگاه فرانسوا موریاک

دوره 15، شماره 58، بهمن 1389، صفحه 67-81
آذین حسین زاده

3.

دفاع تبیینی از خداباوری: بررسیِ دیدگاه سوینبرن

دوره 55، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 487-465
منصور نصیری

4.

رابطۀ باور و عمل دینی: دیدگاه جان کاتینگهام با تأکید بر نظر پاسکال دربارۀ تقدم عمل دینی بر باور دینی

دوره 14، شماره 2، تیر 1396، صفحه 273-285
مهدی غفوریان؛ امیرعباس علیزمانی

5.

شلنبرگ، هیک و سوئین‌برن در مواجهۀ با مسئلۀ خفای الهی

دوره 15، شماره 2، تیر 1397، صفحه 341-364
سکینه محمدپور؛ امیرعباس علیزمانی

6.

صدق خداباوری در پرتو برهان اجماع عام

دوره 53، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 400-383
فرح رامین؛ حبیب الله دانش شهرکی؛ مریم سیفعلی پور

7.

مسأله شر و راه حل های آن

دوره 1، شماره 3، دی 1384
دکتر محمد محمد رضایی

8.

نقش روایت درمانی و خداباوری در آثار نامه نگارانه اریک امانوئل اشمیت

دوره 25، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 61-76
فائزه طاهری؛ محبوبه فهیم کلام


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب