1.

اثر سرمایه ساختاری بر کاهش فساد اداری با نقش میانجی انگیزه‌های فردی ارتکاب فساد (مطالعه موردی: سازمان‌های دولتی استان کرمان)

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 583-604
رضا سپهوند؛ محسن عارف نژاد؛ مسعود سپه وند؛ فریبرز فتحی چگنی

2.

آسیب‌شناسی جرم‌انگاری مصادیق فساد اداری در افغانستان؛ با نگاهی به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 93-110
سید محمد حسینی؛ محمد یحیی بلاغت

3.

الیگارشی دولتی و پایداری فساد اداری در روسیه

دوره 8، شماره 1، بهار 1394، صفحه 19-42
جهانگیر کرمی؛ رقیه کرامتی نیا

4.

اولویت‎بندی معیارهای تأثیرگذار بر بازدارندگی فساد اداری با اتکا به رهنمودهای اسلامی

دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 283-306
سیدمهدی الوانی؛ وجه الله قربانی زاده؛ مهدی اسلام پناه

5.

بازنمایی سیستم تاراج نوین در قالب سوداگری اداری

دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 209-226
علی اصغر پورعزت؛ علی قربانی؛ جهان عبدی؛ فاطمه نجارشمس

6.

بررسی تأثیر شفافیت سازمانی بر کاهش فساد اداری با میانجی‌گری اعتماد سازمانی (مطالعۀ موردی: کارکنان بیمارستان پانزده خرداد ورامین)

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 153-166
حسن درویش؛ فاطمه عظیمی زاچکانی

7.

بررسی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر فساد اداری در شعب بانک سپه استان قم

دوره 12، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 235-253
غلامرضا طالقانی؛ زهرا طباطبائی؛ علی غفاری

8.

بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد اداری (مطالعه موردی در شهرداری تهران)

دوره 7، شماره 20، زمستان 1388، صفحه 29-55
شمس‌السادات زاهدی؛ سینا محمدنبی؛ مهدی شهبازی

9.

تبیین فرایند شیوع فساد در سازمان‌های دولتی با بررسی متغیرهای فردی و سازمانی مؤثر و پدیدۀ هم‌رنگ جماعت شدن

دوره 17، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 377-398
طیبه عباسی؛ علی‌اصغر پورعزت؛ علی‌رضا سیفی

10.

تحلیل رابطه الگوی حکمرانی خوب و فساد اداری

دوره 3، شماره 3، پاییز 1384
دکتر رحمت اله قلی پور

11.

جنبة تاریک سرمایة اجتماعی: بررسی نقش سرمایة اجتماعی در تمایل به فساد اداری

دوره 8، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 425-449
حسن دانایی فرد؛ زینب مولوی؛ آرزو سهرابی

12.

سیاستگذاری مبارزه با فساد اداری در جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگوی مطلوب: مطالعه تطبیقی ترکیه و پاکستان

دوره 43، شماره 1، بهار 1392، صفحه 137-154
حمیدرضا ملک محمدی؛ محمد جواد حق شناس

13.

طراحی مدل تحلیل تفسیری-ساختاری علل مؤثر بر فساد اداری دولت الکترونیک در ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 63-90
محمد حسن بهبودی؛ مهدی ابزری؛ اکبر اعتباریان

14.

عوامل مؤثر بر بروز فساد در سازمان های ورزشی (مطالعة موردی فساد اداری در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران)

دوره 4، شماره 14، پاییز 1391، صفحه 109-122
مقصود نجفی کلوری؛ محمود گودرزی؛ ابوالفضل فراهانی؛ حسن اسماعیلی بیدهندی

15.

فساد اداری در مدارس آموزشی: عوامل موثر بر پیدایش، گسترش و کاهش آن

دوره 1، شماره 3، 1388
رضا رسولی؛ بهنام شهائی

16.

مؤلفه‌های تدوین استراتژی ملی مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 4، بهار 1389
سید مهدی الوانی؛ سعید زرندی؛ ابوذر عرب سرخی

17.

نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری

دوره 4، شماره 10، تابستان 1391، صفحه 45-58
علی ربیعی؛ هاجر آصفContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.