1.

آسیب‌شناسی جرم‌انگاری مصادیق فساد اداری در افغانستان؛ با نگاهی به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد

دوره 10، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 93-110
سید محمد حسینی؛ محمد یحیی بلاغت

2.

اثر سرمایه ساختاری بر کاهش فساد اداری با نقش میانجی انگیزه‌های فردی ارتکاب فساد (مطالعه موردی: سازمان‌های دولتی استان کرمان)

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 583-604
رضا سپهوند؛ محسن عارف نژاد؛ مسعود سپه وند؛ فریبرز فتحی چگنی

3.

الیگارشی دولتی و پایداری فساد اداری در روسیه

دوره 8، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 19-42
جهانگیر کرمی؛ رقیه کرامتی نیا

4.

اولویت‎بندی معیارهای تأثیرگذار بر بازدارندگی فساد اداری با اتکا به رهنمودهای اسلامی

دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 283-306
سیدمهدی الوانی؛ وجه الله قربانی زاده؛ مهدی اسلام پناه

5.

بازنمایی سیستم تاراج نوین در قالب سوداگری اداری

دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 209-226
علی اصغر پورعزت؛ علی قربانی؛ جهان عبدی؛ فاطمه نجارشمس

6.

بررسی تأثیر شفافیت سازمانی بر کاهش فساد اداری با میانجی‌گری اعتماد سازمانی (مطالعۀ موردی: کارکنان بیمارستان پانزده خرداد ورامین)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 153-166
حسن درویش؛ فاطمه عظیمی زاچکانی

7.

بررسی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر فساد اداری در شعب بانک سپه استان قم

دوره 12، شماره 2، تیر 1393، صفحه 235-253
غلامرضا طالقانی؛ زهرا طباطبائی؛ علی غفاری

8.

بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد اداری (مطالعه موردی در شهرداری تهران)

دوره 7، شماره 20، بهمن 1388، صفحه 29-55
شمس‌السادات زاهدی؛ سینا محمدنبی؛ مهدی شهبازی

9.

تبیین فرایند شیوع فساد در سازمان‌های دولتی با بررسی متغیرهای فردی و سازمانی مؤثر و پدیدۀ هم‌رنگ جماعت شدن

دوره 17، شماره 3، مهر 1398، صفحه 377-398
طیبه عباسی؛ علی‌اصغر پورعزت؛ علی‌رضا سیفی

10.

تحلیل رابطه الگوی حکمرانی خوب و فساد اداری

دوره 3، شماره 3، مهر 1384
دکتر رحمت اله قلی پور

11.

تحلیل زمینه‌های شکل‌گیری بسترهای فسادزا در شهرداری تهران

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 187-202
علیرضا کریمی؛ صلاح الدین قادری؛ بهزاد همتی

12.

جنبة تاریک سرمایة اجتماعی: بررسی نقش سرمایة اجتماعی در تمایل به فساد اداری

دوره 8، شماره 3، مهر 1400، صفحه 425-449
حسن دانایی فرد؛ زینب مولوی؛ آرزو سهرابی

13.

رسیدگی افتراقی جرایم فساد اداری در ایران و افغانستان (در مرحلۀ پیش‏ دادرسی و دادرسی)

دوره 13، شماره 1، تیر 1401، صفحه 383-402
رجب گلدوست جویباری؛ سمیه شیخ زاده

14.

رویکرد واکنشی سیاست جنایی کشورهای حوزۀ خلیج فارس در مقابله با تعارض منافع در نظام اداری

دوره 13، شماره 1، تیر 1401، صفحه 301-320
غلامعلی قاسمی؛ روح الله اکرمی؛ آیت الله جلیلی

15.

سیاستگذاری مبارزه با فساد اداری در جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگوی مطلوب: مطالعه تطبیقی ترکیه و پاکستان

دوره 43، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 137-154
حمیدرضا ملک محمدی؛ محمد جواد حق شناس

16.

طراحی مدل تحلیل تفسیری-ساختاری علل مؤثر بر فساد اداری دولت الکترونیک در ایران

دوره 9، شماره 2، آذر 1397، صفحه 63-90
محمد حسن بهبودی؛ مهدی ابزری؛ اکبر اعتباریان

17.

عوامل مؤثر بر بروز فساد در سازمان های ورزشی (مطالعة موردی فساد اداری در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران)

دوره 4، شماره 14، آبان 1391، صفحه 109-122
مقصود نجفی کلوری؛ محمود گودرزی؛ ابوالفضل فراهانی؛ حسن اسماعیلی بیدهندی

18.

فساد اداری در مدارس آموزشی: عوامل موثر بر پیدایش، گسترش و کاهش آن

دوره 1، شماره 3، 1388
رضا رسولی؛ بهنام شهائی

19.

مؤلفه‌های تدوین استراتژی ملی مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 4، فروردین 1389
سید مهدی الوانی؛ سعید زرندی؛ ابوذر عرب سرخی

20.

نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری

دوره 4، شماره 10، تیر 1391، صفحه 45-58
علی ربیعی؛ هاجر آصفسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب