1.

ارزیابی اخلاقیات سازمانی در وزارت جهاد کشاورزی و نقش آن در توسعه کشاورزی

دوره 53، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 203-214
لیدا صدقیان باویل؛ احمد ودادی؛ فریده حق شناس کاشانی

2.

ارزیابی توان‌های محیطی برای توسعه کشاورزی (مطالعه موردی: ناحیه چغاخور، شهرستان بروجن)

دوره 1، شماره 2، دی 1389، صفحه 91-116
اصغر نوروزی آورگانی؛ سید هدایت الله نوری؛ صدیقه کیانی سلمی

3.

ارزیابی شاخص‌های حکمرانی منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی ایران : کاربرد چارچوب حکمرانی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در دشت همدان ـ بهار

دوره 52، شماره 3، مهر 1400، صفحه 591-615
ترانه صرامی فروشانی؛ حمید بلالی؛ رضا موحدی

4.

امکان‌سنجی تغییر کشت از برنج به لوبیا جهت توسعه بخش کشاورزی- روستایی در شرایط بحران خشکسالی (موردمطالعه: شهرستان لنجان)

دوره 14، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 712-731
فرزانه محمدحسینی؛ مهدی نوری پور؛ مصطفی احمدوند

5.

بررسی سطح رضایت روستاییان دامدار از فعالیت‌های آموزشی- ترویجی سازمان جهادکشاورزی استان قم

دوره 47، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 109-125
سید داوود حاجی میر رحیمی

6.

بررسی سیمای حوضه آبریز کارون بزرگ در شرایط بهره‌برداری از طرح‌های توسعه‌ی در دست مطالعه یا اجرا مبتنی بر رویکرد پویایی سامانه

دوره 51، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 489-501
مهری عبدی دهکردی؛ امید بزرگ حداد؛ عبدالرحیم صلوی تبار

7.

تحلیل اثرات طرح تجهیز و نوسازی باغات انگور استان همدان از دیدگاه باغداران

دوره 52، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 69-80
شبنم سرورامینی؛ علی اسدی؛ خلیل کلانتری؛ امید شریفی

8.

تحلیل پیشران های کلیدی توسعه پایدار کشاورزی در حوضه آبریز زاینده رود استان اصفهان با رویکرد اثرات متقاطع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402
زهرا زارعی دستکردی؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی

9.

تحلیل عوامل بازدارنده توسعه کشت‌های گلخانه‌ای (مطالعه موردی استان اصفهان)

دوره 40، شماره 1، خرداد 1388
علی اسدی؛ سید محمود حسینی؛ غلامحسین عبداله زاده؛ اردوان قره قانی

10.

تحلیل عوامل مؤثر بر پراکندگی و تقسیم شدن اراضی کشاورزی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 33-45
غلام حسین عبداله زاده؛ خلیل ‏کلانتری

11.

تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه زیربخش زراعت در استان زنجان (با تأکید بر اعتبارات عمرانی دولت)

2-41، شماره 3، آذر 1389، صفحه 393-403
ناصر مطیعی؛ هوشنگ ایروانی؛ صادق بختیاری

12.

تحلیل عوامل موثر بر توانمندسازی کشاورزان؛ مطالعه موردی: استان اردبیل

دوره 47، شماره 3، مهر 1395، صفحه 743-755
وکیل حیدری ساربان؛ عبدالرضا ر کن الدین افتخاری

13.

تدوین و اعتبارسنجی شاخص‎های مناسب به منظور تحلیل نابرابری‌های فضایی توسعه کشاورزی (مطالعه موردی استان فارس)

2-41، شماره 1، خرداد 1389
غلامحسین عبداله زاده؛ خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ ژیلا دانشور عامری

14.

ترویج و توسعه کشاورزی در ایران

دوره 1، شماره 21، مهر 1382
محمد عبداللهی

15.

تعیین سطوح توسعه کشاورزی و نابرابری های منطقه ای در استان زنجان

دوره 42، شماره 1، آبان 1390، صفحه 67-78
محمد تقی جمشیدی

16.

تعیین‌کننده‌های عملکرد تعاونی‌های تولید روستایی در جنوب استان کرمان

دوره 8، شماره 3، آبان 1396، صفحه 404-421
مینا فاریابی؛ مصطفی احمدوند

17.

شناسایی و تحلیل انواع ریسک‌های مرتبط با کشت زعفران (موردمطالعه: استان کرمانشاه)

دوره 11، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 796-813
فاطمه کوشکی؛ فرحناز رستمی؛ علی اصغر میرک زاده

18.

ضایعات مواد غذایی خانوار و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان نجف‌آباد

دوره 50، شماره 2، تیر 1398، صفحه 281-294
فاطمه سورانی؛ مصطفی احمدوند

19.

عوامل بازدارنده گسترش بیمه گندم در شهرستان اسدآباد

دوره 47، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 57-66
مرتضی ماجدی؛ کریم نادری مهدیی؛ حشمت اله سعدی

20.

عوامل تأثیرگذار بر مشارکت جوانان روستایی در زمینه توسعه کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه)

دوره 2، شماره 7، بهمن 1390، صفحه 56-75
فاطمه ارتیاعی؛ محمد چیذری؛ مجید جعفری

21.

عوامل مؤثر برتوسعه شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی در غرب ایران

دوره 53، شماره 3، مهر 1401، صفحه 671-695
گلاره جمشیدنژاد؛ مرجان واحدی؛ علیرضا پورسعید؛ حامد چهارسوقی امین

22.

عوامل مؤثر بر عضویت کشاورزان در تعاونی‌های تولید روستایی در قالب الگوی تلفیقی انتشار نوآوری‌ها (مورد مطالعه: استان اردبیل)

دوره 3، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 149-168
وکیل حیدری ساربان؛ عبدالرضا رکن‌الدین افتخاریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب