1.

ابداء یا ابتداء ؟

60-59، شماره 0، فروردین 1375
غلامحسین ابراهیمی دینانی

2.

درنگی در مصادیق استثناشده از حرمت قمار و گروبندی (موضوع مادۀ 655 ق.م)

دوره 51، شماره 2، تیر 1400، صفحه 393-408
علی محمدیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب