51.

رشد جمعیت، رشد اقتصادی و اثرات زیست محیطی در ایران (یک تحلیل علّی)

دوره 39، شماره 1، بهار 1383
حسین صادقى؛ رحمان سعادت

52.

سازوکارهای توسعه کارآفرینی پایدار در ساختار و جهت‌گیری‌های یک نظام آموزشی

دوره 51، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 499-512
سلیل بکان؛ رمضان جهانیان؛ پریسا ایران نژاد

53.

سیاست گردشگری خارجی در ایران: جستجوی الگوی مطلوب

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 257-272
محمدرضا مجیدی

54.

سطح بندی پایداری توسعه روستایی، مطالعه موردی بخش هیر

دوره 39، شماره 9، زمستان 1386
عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ محسن آقایاری هیر

55.

سنجش پایداری گردشگری در روستاهای هدف گردشگری (مورد مطالعه:شهرستان سپیدان)

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 167-193
سعیدرضا اکبریان رونیزی

56.

سنجش سطح توسعه‌یافتگی استان‌های کشور ایران با رویکرد تحلیل عاملی

دوره 4، شماره 7، پاییز 1391، صفحه 5-26
فرزام پوراصغر سنگاچین؛ اسماعیل صالحی؛ مرتضی دیناروندی

57.

سنجش مولفه سلامت درکلانشهر مشهد از دیدگاه برنامه ریزی شهری

دوره 2، شماره 41، بهار 1389، صفحه 101-110
وحید تاجدار؛ مجتبی رفیعیان؛ علی اکبر تقوایی

58.

سنجش و ارزیابی پایداری حوزه روستایی کلان‌شهر تهران

دوره 2، شماره 8، زمستان 1390، صفحه 89-12
ارسطو یاری حصار؛ سیدعلی بدری؛ مهدی پورطاهری؛ حسنعلی فرجی سبکبار

59.

سنجش و ارزیابی معیارهای مؤثر بر عملکرد کشاورزان عادی و موفق روستایی، مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خدابنده

42(72، تابستان 1389)، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-16
عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری

60.

سنجش و تحلیل پایداری اجتماعی در مناطق روستایی (مطالعه‌شده: شهرستان جوانرود)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 486-503
علی شمس‌الدینی؛ داود جمینی؛ علیرضا جمشیدی

61.

سنجش وضعیت پایداری توسعه محلی در کلاردشت با استفاده از یک الگوی راهبردی

دوره 41، شماره 63، بهار 1387
کورش برارپور

62.

سنجش وضعیت پایداری توسعه محلی در کلاردشت با استفاده از یک الگوی راهبردی

دوره 40، شماره 2، بهار 1387
کورش برارپور

63.

شناسایی تأثیر سناریوهای تغییر اقلیم انسان ساخت بر توسعه پایدار ایران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 187-209
شیدا اصغرزاده قهرودی󠆼؛ فرشاد مومنی؛ عبدالرسول قاسمی

64.

شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رفتار زنان روستایی جهت جلوگیری از تغییرات کاربری اراضی جنگلی در استان لرستان

دوره 73، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 313-326
مسلم سواری؛ زینب اسدی

65.

شناسایی معیارها و سنجش سطح توسعه اکوتوریسم پایدار در بین قطب‌های گردشگری استان لرستان

دوره 50، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 483-499
زینب اسد پوریان؛ مهدی رحیمیان؛ سعید غلامرضایی

66.

شهر ‘ شهر سازی و محیط زیست

دوره 20، شماره 0، زمستان 1376
دکتر سید حسین بحرینی

67.

صنعت توریسم و توسعه پایدار نمادی از مدیریت پویا

دوره 24، شماره 21، تابستان 1377
دکتر گوئل کهن

68.

طراحی الگو مسئولیت اجتماعی در کارآفرینی با استفاده از روش فراترکیب

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 41-60
محمد هادی باقری؛ محمد علی عبدالوند؛ سید جمال الدین طبیبی؛ بهناز خدایاری

69.

طراحی الگوی معیشت زیست‌بوم پایدار در روستای هجیج با استفاده از نظریه بنیانی

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 6-25
شهرزاد بارانی؛ امیرحسین علی بیگی؛ عبدالحمید پاپ زن

70.

طراحی شهری پایدار در شهرهای حاشیه کویر

دوره 8، شماره 0، زمستان 1379
دکتر کوروش گلکار

71.

طراحی مجموعه- مبلمان فضای باز دانشگاه علم وصنعت ایران بر اساس مؤلفه‌های توسعه پایدار

دوره 20، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 77-84
سید‌رضا مرتضایی؛ راحله دهقان طالبی

72.

طراحی و تبیین مدل ارزیابی سیاستگذاری برای سنجش پیامدهای فاوا بر ارتقاء توسعه پایدار

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 139-155
محمد آزادنیا؛ شمس‌السادات زاهدی؛ عبدالرضا مجدالدین؛ کامبیز بدیع؛ محمدرضا پورعابدی

73.

عوامل موثر بر نشر فنآوری های اطلاعاتی و ارتباطی در جامعه روستایی (مطالعه تجربی: روستای قرن‏آباد)

دوره 4، شماره 1، بهار 1388
مصطفی ازکیا؛ مهرداد نوابخش؛ علی ایمانی

74.

فرآیند بومی‌سازی شاخص‌های توسعه پایدار گردشگری روستایی در ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 1-41
عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ داوود مهدوی؛ مهدی پورطاهری

75.

فقر آسیب پذیری و توسعه مطالعه موردی منطقه روستایی گرمسار

دوره 20، شماره 0، پاییز 1381
مصطفی ازکیا

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.