1.

تحلیل روان‌شناختی محتوای قصه‌های کودکان با توجه به متغیرهای جنس، سن، و طبقۀ اجتماعی‌ـ اقتصادی

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 61-72
راضیه نصیرزاده؛ نرجس عرفان منش؛ کاظم رسول زاده طباطبایی؛ محمد مظفری مکی آبادی

2.

رابطه سرمایه فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان مطالعه موردی شهر تهران

دوره 20، شماره 0، آذر 1381
محمود شارع پور؛ غلامرضا خوش فر

3.

رابطۀ جامعه‌پذیری سازمانی و آرزوهای شغلی کارمندان ادارۀ کل تربیت‌بدنی استان فارس

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 75-88
حسین پورسلطانی زرندی؛ بهمن عسگری؛ حمید شمسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب