1.

بررسی بافت شناسی تغییرات غدد جنسی پس از تجویز هورمون 17 آلفا –متیل تستوسترون درماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 61، شماره 2، مرداد 1385
مهندس مریم طلا؛ دکتر مریم رضائیان؛ دکتر فرهاد امینی

2.

مطالعه ساختار ماکروسکوپی و میکروسکوپی غده جنسی خیار دریایی (Holothuria leucospilota)

دوره 66، شماره 3، مهر 1390، صفحه 239-245
حسن مروتی؛ فاطمه قبادیان؛ احمد سواری؛ سید محمدباقر نبوی؛ حسین ذوالقرنین


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب