1.

بررسی تغییرات کاربری اراضی بر الگوهای زمانی- مکانی دمای سطح زمین در اراضی شهری با استفاده از داده‏ های سنجش‌ازدور و GIS (مطالعه موردی: شهر ایلام)

دوره 15، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 165-186
حجت شیخی؛ رضا ملک محمدی

2.

تحلیل توان‌های محیطی برای توسعۀ شهری (مطالعۀ موردی: شهر ایلام)

دوره 50، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 127-144
حجت شیخی

3.

تحلیل مولفه های اثر گذار در همه شمولی فضاهای شهری: نمونه موردی شهر ایلام

دوره 53، شماره 3، مهر 1400، صفحه 921-941
علی اصغر بگ محمدی؛ محمد سلاورزی زاده

4.

تحلیل و سنجش عوامل اقتصادی مؤثر بر توانمندسازی زنان در محلات فرودست شهری (مطالعۀ موردی: سکونتگاه های غیررسمی شهر ایلام)

دوره 52، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 303-321
رضا جهان بین؛ فریدون بابایی اقدم؛ شهریور روستایی؛ اکبر اصغری زمانی

5.

سنجش عوامل مؤثر در رهاشدگی اراضی شهر ایلام در راستای دستیابی به پایداری شهری

دوره 4، شماره 2، تیر 1395، صفحه 153-173
مریم رضائی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ مجتبی رفیعیان

6.

سنجش میزان تحقق‌پذیری حکمروایی خوب شهری در ایران (مطالعۀ موردی: شهر ایلام)

دوره 49، شماره 3، مهر 1396، صفحه 607-619
حسن حکمت نیا؛ محمد ملکی؛ میرنجف موسوی؛ علیرضا افشانی

7.

شبکه‌های مجازی و گسست زندگی زناشویی: مطالعۀ کیفی تجربۀ زیستۀ زنان مطلقۀ ایلام

دوره 21، شماره 2، تیر 1402، صفحه 445-479
زهرا رضایی نسب؛ علی فیض اللهی؛ مریم کشاورز

8.

شناسایی پیشران‌های مؤثر بر بازآفرینی محورهای گردشگری شهر ایلام

دوره 16، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 51-68
علی ناصر جمالوندی؛ حمید صابری؛ حسین سلیمانی؛ احمد خادم الحسینی

9.

مطالعۀ زمینه‌‌ها و بسترهای شکل‌‌گیری بیکاری فارغ‌‌التحصیلان دختر دانشگاه‌‌های شهر ایلام

دوره 20، شماره 2، تیر 1401، صفحه 341-315
زهرا رضایی نسب


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب