1.

تأثیر آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم پنبه در استان اصفهان

دوره 15، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 67-77
مجید جعفر آقایی؛ امیر هوشنگ جلالی

2.

تغییرات زمانی عامل مدیریت زراعی مدل USLE در ابعاد رخداد و مراحل رشد در گندم دیم

دوره 51، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 231-243
علی رضا واعظی؛ مجید باقری؛ علی رضا خانجانی

3.

رابطه خصوصیات زراعی با تراکم بوته آفتابگردان دو منظوره روغنی-آجیلی در خوی

دوره 21، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 1-12
مهدی غفاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب