1.

اثر نوع کانون توجه به صورت خودگفتاری بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 657-666
منصوره مکبریان؛ سمیه نامدار طجری

2.

تأثیر شیوه‌های مختلف خودگفتاری انگیزشی،آموزشی و ترکیبی بر خودکارامدی جسمانی، اکتساب و یادگیری تکلیف پرتاب دارت

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 127-140
احمدرضا موحدی؛ عباس بهرام؛ سحر بردبار

3.

تاثیر خودگفتاری راهبردی بر توجه دیداری و عملکرد سرویس والیبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1402
حامد فهیمی؛ حسن غرایاق زندی؛ فضل الله باقرزاده؛ علی مقدم زاده؛ داود حومنیان شریف ابادی

4.

تاثیر خودگفتاری و بازخورد بر اکتساب و یادداری مهارت پاس سینه بسکتبال

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 37-59
مینا امامی آرندی؛ علی اکبر جابری مقدم؛ احمد فرخی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب