1.

امکان سنجی سامانه تخمین تراکم محصول در مزرعه با روش اپتیکی(نوری)

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 215-220
محمد آینه زاد کاوری؛ محمد حسین آق خانی؛ محد حسین عباسپورفرد

2.

عوامل موثر بر برداشت ماشینی پسته در ایران (مطالعه موردی استان کرمان)

دوره 49، شماره 2، تیر 1397، صفحه 237-248
سعید فیروزی؛ محمدعلی رستمی؛ محمدجواد رمضانی؛ امیرحسین بازیار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب