1.

دیالکتیک تئوری‌ها و عناصر قواعد آمره در حقوق بین الملل

دوره 52، شماره 2، تیر 1401، صفحه 687-708
سیدهادی محمودی؛ فرهاد باقری

2.

رویکرد ایران به قاعدة آمره

دوره 52، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 249-273
عبدالله عابدینی؛ محمدرضا محمدی

3.

کارکرد قواعد آمره در حوزۀ اعمال یکجانبة دولت‌ها

دوره 51، شماره 2، تیر 1400، صفحه 695-714
فریده شایگان؛ مجتبی عبداللهی

4.

نظریۀ سلسله‌مراتب هنجاری در پرتو قواعد حقوق بشری با تأکید بر رویۀ قضایی بین‌المللی

دوره 46، شماره 4، دی 1395، صفحه 1027-1048
همایون مافی؛ وحید بذّار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب