1.

اثرات دوگانه قارچ بیمارگر حشرات روی کنترل آفات و بیماری های گیاهی

دوره 22، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 16-23
مریم رنجبران

2.

اثر کشندگی و زیرکشندگی قارچ Metarhizium anisopliae روی فراسنجه‌های جدول زیستی باروری شته مومی کلم Brevicoryne brassicae در شرایط آزمایشگاهی

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 261-268
ساناز امامی؛ سید علی صفوی؛ یوبرت قوستا

3.

بررسی زهرآگینی و نحوه تندش کنیدی جدایه های مختلف قارچ Beauveria bassiana

دوره 7، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 65-73
فرزانه سادات سیدطالبی؛ سیدعلی صفوی؛ رضا طلایی حسنلویی؛ علیرضا بندانی

4.

واکنش تابعی کنه شکارگر Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae) نسبت به تراکم‌های مختلف تریپس غربیگل Frankliniella occidentalis (Thsanoptera: Thripidae) سالم و تیمار شده با قارچ Beauveria bassiana

دوره 6، شماره 2، مهر 1396، صفحه 245-255
مرجان حیدریان دهکردی؛ حسین اللهیاری؛ رضا طلایی حسنلویی؛ بروس پارکر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب