1.

ارزیابی تأثیر چند قارچ‌کش در کنترل بیماری برق‌زدگی نخود در استان کرمانشاه

دوره 39، شماره 1، اسفند 1387
حسن یونسی؛ مهیار شیخ الاسلامی

2.

ارزیابی و انتخاب بهترین روش وجین‌کاری علف‌های هرز برنج با استفاده از تکنیک رتبه‌بندی تاپسیس

دوره 51، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 781-791
ناهید طاهرزاده شالمائی؛ محمد شریفی؛ حسن قاسمی مبتکر

3.

بررسی عملکرد قابل فروش غده سیب زمینی در شرایط کاربرد علف کش اگزادیارژیل در مراحل مختلف رشدی سیب زمینی

دوره 18، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 775-787
الهام صمدی کلخوران؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ مهدی محب الدینی

4.

بررسی کارایی علف‌کش‌های جدید تریافامون + اتوکسی‌سولفورون، فلوستوسولفورون و پیرازوسولفورون‌اتیل در کنترل علف‌های هرز برنج

دوره 50، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 127-136
فرزین پورامیر؛ بیژن یعقوبی؛ هاشم امین پناه

5.

بررسی کنترل شیمیایی علف های هرز پهن‌برگ مزارع یونجه تازه‌کاشت

دوره 14، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 43-55
فریبا میقانی؛ آژنگ جاهدی؛ سید محمد میروکیلی؛ پرویز شیمی؛ محمد علی باغستانی

6.

تأثیر روش‌های مختلف مدیریت علف‌های ‌هرز و تراکم گیاهی بر کنترل علف‌های هرز و عملکرد نخود زراعی (Cicer arietinum L.)

دوره 44، شماره 4، دی 1392، صفحه 563-574
یوسف غلام پور شمامی؛ ناصر مجنون حسینی؛ حسن علیزاده

7.

کارآیی چند روش شیمیایی و مکانیکی برای کنترل علفهای هرز ذرت رقم سینگل کراس 704 در شرایط اقلیمی اهواز

دوره 34، شماره 1، فروردین 1382
قدرت‌اله فتحی؛ فرشاد ابراهیم‌پور؛ سیدعطاءاله سیادت

8.

کاربرد علف کشهای ارادیکان‘ آترازین و تو‘ فور – دی برای کنترل علفهای هرز ذرت

دوره 1، شماره 0، تیر 1376
محمد رضا نادری در باغشاهی؛ محمدرضا خواجه پور

9.

مقایسه به‌کارگیری روش‎های کنترل زراعی، بیولوژیکی و شیمیایی آفات، بیماری‎ها و علف‌های هرز برنج (با تحلیل ویژگی‌های اقتصادی و زراعی شالیکاران استان مازندران)

دوره 2، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 81-95
فاطمه رزاقی؛ احمد رضوانفر؛ حسین شعبانعلی فمی؛ ابوطالب حسین پور

10.

مقایسه فرمولاسیون گرانول و امولسیون چند حشره کش برای کنترل سن معمولی گندم Eurygaster integriceps put. (Het. Scutelleridae)

دوره 1، شماره 0، فروردین 1378
مرتضی اسماعیلی؛ علیرضا حق شناس؛ خلیل طالبی

11.

مقایسه کارایی علف‌کش پندی‌متالین با برخی علف‌کش‌های ثبت شده در کنترل علف‌های‌هرز مزارع پیاز جنوب کرمان

دوره 22، شماره 2، تیر 1399، صفحه 307-317
ابراهیم ممنوعی؛ علیرضا عطریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب